Hyppää sisältöön
Media

Muutoksia työttömyysturvaan ja koulutuspäivärahaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2005 13.00
Tiedote -

Puolison saamaa lasten kotihoidon tukea ei 1.1.2006 lähtien enää vähennetä toisen puolison työttömyysetuudesta, jos puoliso itse hoitaa lasta ja saa samanaikaisesti äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Jos siis esimerkiksi äiti hoitaa lapsia kotona ja saa lasten kotihoidon tukea ja lisäksi äitiyspäivärahaa, ei kotihoidon tuki enää vähennä isän työttömyysetuutta.

Myös koulutuspäivärahan saamisen erityisedellytyksiä muutetaan siten, että koulutuspäivärahan saannin edellyttämä työttömyysaika lyhennetään 65 työttömyyspäivää vastaavaksi (nykyään 85 työttömyyspäivää). Tätä edellytystä ei sovelleta hakijaan, jonka aloittama tai jatkama ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus sisältyy työllistymisohjelmaan. Koulutuspäivärahan saamisen työssäoloaikaedellytystä muutetaan lisäksi siten, että sitä laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös työhön rinnastettavia aikoja, kuten perhevapaita koskevia aikoja.

Koulutuspäivärahan ja työttömyyspäivärahan yhteistä enimmäiskestoa muutetaan siten, että se olisi enintään 565 päivää. Koulutuspäivärahan enimmäiskesto pysyy ennallaan 500 päivässä.

Hallitus päätti istunnossaan 22. joulukuuta esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa asiaa koskevat lait.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, STM, p. 09-1607 3868

Sivun alkuun