Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja tarvitaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.7.2008 10.00
Tiedote -

”Kansalaisjärjestöjen toiminnalla on tärkeä merkitys kansalaisten hyvinvoinnille. Järjestöt ovat olleet ja ovat mukana muovaamassa nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kansalaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksien varmistaminen on valtiovallan yksi prioriteeteista, sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä sanoi RAY:n 70-vuotisjuhlatilaisuudessa SuomiAreenassa Porissa 17. heinäkuuta.

”Suomalainen malli tukea sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa Raha-automaattiyhdistyksen tuoton kautta on ollut ainutlaatuinen innovaatio, koko Euroopan mitassa. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut säilyttämään kansallisen toimintamallin näissä kysymyksissä. Meillä on vahvat sosiaaliseen hyvinvointiin ja kansanterveyteen liittyvät perustelut kansalliselle mallillemme”, ministeri Hyssälä totesi.

”Järjestösektorista on tullut merkittävä palveluiden tuottaja erityisesti sosiaalipalveluiden kentällä. Monet kansalaisjärjestöjen tuottamat palvelut tavoittavat esimerkiksi väliinputoajaryhmiä ja syrjäytyneitä paremmin kuin julkisen sektorin palvelut. Järjestöjen ja kolmannen sektorin roolipalvelutuotannosta on keskustelussa myös EU-tasolla. Näkemyksemme on, että yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden määrittelyssä on turvattava kansallinen joustavuus, jotta eri maiden sosiaalipalvelujärjestelmien erityispiirteet voidaan ottaa huomioon”.

”Vapaaehtoistoimintaa leimaa yksilöllistyminen ja polarisaatio. Pitkäaikaiseen toimintaan ja yleisen hyvän edistämiseen ei sitouduta, vaan erityisintressien vaaliminen on vahvistunut. Toisaalta syrjäytyneet ovat syrjäytyneitä myös vapaaehtoistoiminnasta”, ministeri Hyssälä totesi.

Ministeri Hyssälän mukaan on tärkeää, että eri kansalaisryhmiä saataisiin mukaan järjestöjen toimintaan nykyistä laajemmin. Järjestötoiminta itsessään tuottaa niissä toimiville terveyttä ja hyvinvointia, mutta itse toiminta heijastuu koko yhteiskuntaan.

”On hienoa, että nuorten auttamishalu on vahva tänä päivänä. Haasteena on kuitenkin tarjota nuorille uusia muotoja vapaaehtoistyön tekemiseen, sillä perinteiset toiminnan muodot eivät saa nuoria liikkeelle. Myös vapaaehtoistyö opintojen ohessa on hyvä tutustumisväylä toimintaan”.

”Toivon ja odotan myös, että kansalaisjärjestöt saavat ikääntyneistä, nyt eläkkeelle siirtyneistä suurista ikäluokista aktiivisia toimijoita. Heillä on paljon sellaista tietoa ja taitoa, joka olisi tärkeä hyödyntää”, ministeri Hyssälä sanoi.

Ministeri Hyssälä totesi myös että yritysten tulisi nykyistä enemmän kantaa sosiaalista vastuuta kansalaisten hyvinvoinnista, muun muassa työllistämällä vammaisia ja pitkäaikaistyöttömiä.

”SATA-komiteassa pohditaan vaikeimmin työllistyvien aseman parantamista työmarkkinoilla sosiaaliturvan kehittämisen näkökulmasta. Tarvitaan asenteiden muutosta sosiaalisempaan suuntaan. Myös yhteiskunnan tukirakenteita ja kannustimia on kehitettävä”.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun