Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Hyssälä: Sosiaaliturvan uudistamisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2007 11.00
Tiedote -

- Toivon, että etenemme määrätietoisin askelin vaiheittain kohti satavuotiaan Suomen uudistusta. Uudistuksen keskeisin tavoite on vähentää köyhyyttä ja turvata kansalaisille riittävä toimeentulo kaikissa elämäntilanteissa. Myös työn vastaanottaminen on oltava aina kannattavaa ja helppoa ilman turhaa byrokratiaa. Toivottavasti tätä SATA-uudistusta ja -komitean toimintaa ohjaa aito uudistushenki ja ennakkoluuloton ajattelu. Tarvitaan enemmän muutosvalmiutta ja rohkeutta uudistuksiin, sanoi sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä sosiaaliturvauudistuksen käynnistävässä lehdistötilaisuudessa tänään 14.6.2007 Helsingissä.

- Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) tehtäväalue on varsin laaja. Hallituksen tavoitteena on uudistaa sosiaaliturva kattavaksi, tasoltaan riittäväksi, kannustavaksi ja oikeudenmukaiseksi. Tämän lisäksi sosiaaliturvan on oltava rahoitukseltaan hallittavissa ja kestävällä pohjalla, Hyssälä sanoi.

Uudistuksen taustamuuttujat ovat kaikkien tiedossa. Niistä tärkeimpiä ovat ikärakenteen ja työmarkkinoiden muutokset sekä globaalin talouden vaikutukset. Ne ovat aivan toiset, kuin esimerkiksi 30-40 vuotta sitten, jolloin sosiaaliturvajärjestelmän perusteet ovat muotoutuneet.

- Sosiaaliturvan uudistaminen otettiin hallitusohjelmaan sen vuoksi, koska koettiin että sosiaaliturvaan on vuosi vuodelta tehty osittaisia uudistuksia – satoja hallituksen esityksiä aina vaalikauden aikana – ilman kunnollista näkemystä siitä, miten kokonaisuus toimii. Sosiaaliturvan etuuksien tasoon ovat vaikuttaneet eri ajankohtina vallinneet näkemykset ja kulloinenkin taloudellinen tilanne. Tämä koskee korostuneemmin perusturvaa, joka helposti jää jälkeen ansiosidonnaisista etuuksista, sanoi Hyssälä.

- Sosiaaliturvassa on selvästi myös aukkoja ja väliinputoamisia. Näitä syntyy yhä uudelleen työn ja työn luonteen muuttuessa. Entistä enemmän on omaa työtä tekeviä, määräaikaisia, osa-aikaisia ja freelancereita. Tärkeä näkökulma onkin, miten voitaisiin lisätä mahdollisuuksia yhdistää sosiaaliturvaa ja työtä, Hyssälä korosti.

- Sosiaaliturva rahoitetaan monilta osin työstä maksettavan palkan perusteella kerättävillä sosiaaliturvamaksuilla. Työn kannustavuus ja työnteon ensisijaisuuden periaate on suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kantava voima. Nyt kun tässä uudistuksessa tarkastellaan samanaikaisesti perusturvaa ja ansioturvaa, saadaan joustava, yhteensopiva ja ihmisten tarpeet huomioon ottava sosiaaliturva, Hyssälä tiivisti.

Liisa Hyssälä
Sivun alkuun