Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalousyrittäjille työterveyshuollon tilakäyntirekisteri

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.9.2004 8.10
Tiedote -

Hallitus esittää valtakunnallisen maatalousyrittäjien työterveyshuollon tilakäyntirekisterin perustamista. Rekisteriä pitäisi yllä MELA eli maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Maatilan työterveyshuollosta huolehtivat terveydenhuollon toimintayksiköt ilmoittaisivat rekisteriin toteutuneet ja suunnitteilla olevat tilakäynnit. Rekisteri lisäisi maatalousyrittäjän ja työterveyshuollon yhteydenpitoa ja tilakäyntitoiminnan suunnitelmallisuus paranisi. Rekisterin avulla voitaisiin myös turvata maatalouden erityisasiantuntijoiden osallistuminen tilakäynneille.

Rekisteriin kerättäisiin tietoja keskeisistä työolojen terveysvaaroista ja toimenpide-ehdotuksista niiden korjaamiseksi. Näin saataisiin tietoa maatalousyrittäjien tiloilla tuotantosuunnittain havaituista ongelmista. Arkaluontoisia tietoja, kuten henkilön terveydentilaan liittyviä tietoja, rekisteriin ei voisi kerätä. MELA:n tulisi laatia tilakäyntirekisterin tietojen perusteella yhteenvetoja ja selvityksiä maatalousyrittäjien työolojen terveysvaaroista ja toimenpiteistä niiden ennaltaehkäisemiseksi. Selvityksiä voisivat hyödyntää maatalousyrittäjien lisäksi työterveyshuoltoyksiköt, työterveyshuoltoa toimeenpanevat tahot ja maatalousyrittäjien työeläke- ja tapaturmakuntoutusjärjestelmien kehittäjät. Tietojen antaminen tilakäyntirekisteriin olisi maatalousyrittäjälle vapaaehtoista.

Tilakäynti on olennainen osa maatalousyrittäjien ennalta ehkäisevää työterveyshuoltoa. Maatalousyrittäjien tapaturma- ja ammattitautiriski on suurempi kuin muulla työssä käyvällä väestöllä keskimäärin. Tilakäynnin avulla voidaan ajoissa havaita työolosuhteissa esiintyviä riskitekijöitä ja tehdä tarpeelliset toimenpide-ehdotukset työterveysvaarojen ennaltaehkäisemiseksi sekä ohjata maatalousyrittäjä ajoissa ammatilliseen kuntoutukseen.

MELA:n tulisi myös edistää maatalousyrittäjien työterveyshuoltotoiminnan toteutumista muun muassa kannustamalla maatalousyrittäjiä liittymään työterveyshuoltoon ja antamalla heille neuvontaa työterveyshuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Esitys liittyy vuoden 2005 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2005. Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä tiistaina 14. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä.

Sivun alkuun