Hyppää sisältöön
Media

Lausuntotiivistelmä toisiolain muuttamisehdotuksesta valmistunut 

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2022 10.13
Tiedote 199/2022

Lausuntotiivistelmä hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain (toisiolain) muuttamisesta koskien tietoturvallisia käyttöympäristöjä on valmistunut. Esitysluonnos oli lausuntokierroksella 10.6.-29.7.2022. Lausuntoja vastaanotettiin yhteensä 54 kappaletta.

Lausuntokierroksella saadun palautteen perusteella esitysluonnoksen valmistelua on päätetty olla jatkamatta. Esitysluonnoksessa esitetyn ratkaisuvaihtoehdon sijaan toteutetaan ja arvioidaan muita keinoja edistää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä rekisteritiedoilla. Näihin keinoihin kuuluu muun muassa osallistuminen ja vaikuttaminen EU:n asetusehdotuksen eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta (EHDS) valmisteluun ja EHDS-neuvotteluissa Suomen kannalta tärkeiden näkökulmien ja kokemuksen toisiolain soveltamisesta esille tuominen.

Esitysluonnoksen tarkoituksena oli muuttaa toisiolain tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskevia vaatimuksia niin, että vaatimukset mahdollistaisivat toisiolaissa tarkoitettujen tietojen luovuttamisen muihin kuin Suomessa sijaitseviin tietoturvallisiin käyttöympäristöihin. 

Useat lausunnonantajat kannattivat sinänsä esitysluonnoksen tavoitetta edistää suomalaisten rekisteritietojen käyttöä kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä. Lausunnonantajat kuitenkin katsoivat, että esityksessä ehdotetut keinot tutkimusyhteistyön edistämiseksi eivät käytännössä tulisi vaikuttamaan ulkomaisten toimijoiden halukkuuteen auditoida käyttöympäristöjään toisiolain mukaisesti.

Lausunnot sisälsivät hyviä ehdotuksia EHDS-asetuksen vaikuttamistyöhön. Useat lausunnonantajat kannattivat ratkaisuehdotuksen sijaan yhteiseurooppalaisia ratkaisuja, erityisesti vaikuttamista EHDS-asetusehdotukseen, jonka katsottiin tuovan ratkaisun toisiolaissa nähtyihin ongelmiin tutkimusyhteistyön toteuttamisessa. Lisäksi esitettiin kommentteja toisiolain toimivuuteen ja Findatan tehtäviin liittyen.

Lisätietoja

lakimies Essi Suonvieri, [email protected]
hallitusneuvos Joni Komulainen, [email protected]

Sivun alkuun