Hyppää sisältöön
Media

Lapsen siirtyminen osa-aikahoidosta kokopäivähoitoon joustavammaksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.6.2008 11.15
Tiedote -

Valtioneuvosto on torstaina 19. kesäkuuta muuttanut lasten päivähoidosta annettua asetusta. Muutos mahdollistaa päivähoidossa olevan lapsen joustavamman siirtymisen osapäivähoidosta kokopäivähoitoon. Kun päivähoidossa olevan lapsen hoitotarve muuttuu osa-aikahoidosta kokopäivähoitoon ennakoimattoman työllistymisen, opintojen tai koulutuksen takia, kunnan on järjestettävä laajentuneen hoitotarpeen mukainen hoitopaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta. Asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

Päivähoitoasetukseen lisättiin myös säännös, jolla mahdollistetaan henkilökunnan ja hoidettavien lasten määrän suhdeluvuista poikkeaminen niissä tilanteissa, joissa lapsi siirtyy osa-aikahoidosta kokopäivähoitoon ennakoimattoman työllistymisen, opintojen tai koulutuksen takia. Lasten määrän ylittymisen on oltava näissä tapauksissa mahdollisimman tilapäinen ja lyhytaikainen, korkeintaan kaksi tai kolme päivää.

Asetusmuutoksella ei arvioida olevan suuria vaikutuksia päivähoitopalvelujen käyttöön. Uudistus koskee vain jo päivähoidossa olevia lapsia. Sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna 2004 tehdyn selvityksen mukaan vain vajaa neljä prosenttia osa-aikaisessa hoidossa olleista lapsista oli sellaisia, joiden toinen tai molemmat vanhemmat olivat eri syistä kotona. Kokopäivähoidossa tällaisia lapsia oli noin kymmenen prosenttia.

Muutosten vaikutusten kuntien talouteen arvioidaan olevan kahdensuuntaisia. Toisaalta kunnille voi aiheutua lisäkustannuksia siitä, että lapsia siirtyy lyhyellä varoitusajalla osa-aikaisesta kokoaikaiseen hoitoon. Toisaalta muutos voi rohkaista kotona olevia vanhempia valitsemaan lapselleen kokoaikaisen hoitopaikan sijaan osa-aikaisen, mikä vähentää kustannuksia. Lisäksi vanhempien paremmat mahdollisuudet ottaa vastaan työtä tuovat kunnille lisää verotuloja.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anne Kumpula, puh. (09) 160 74113

Sivun alkuun