Hyppää sisältöön
Media

Kuntia ohjataan järjestämään ja hankkimaan vammaispalveluja asiakaslähtöisesti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.8.2018 15.32
Uutinen

Vammaisille henkilöille kuuluvat laadukkaat ja yksilölliset palvelut, joiden järjestämisestä kunnat vastaavat. Jotta kuntien osaaminen vammaispalvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa olisi jatkossa riittävää, hallitus on päättänyt järjestää kunnille tätä koskevaa informaatiota ja ohjausta.

Palvelujen laatu, tarve ja asiakkaan oikeudet sekä palvelun jatkuvuus ovat tärkeitä erityisesti pitkäkestoisissa vammaispalveluissa, kuten asumispalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa. Jo nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa asiakaslähtöisen ja joustavan palvelujen järjestämisen ja hankinnan, mutta sen mahdollisuuksia ei aina riittävästi hyödynnetä. Eduskunnan käsiteltävänä on vammaisjärjestöjen kansalaisaloite, joka tuo esille palvelujen hankintakäytäntöjen epäkohtia. Hankintakäytäntöjen ohjauksella voidaan turvata asiakaslähtöiset palvelut ja niiden hankinta.

Jatkossa myös valinnanvapauslain sisältämä asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti tuovat uusia välineitä vammaispalvelujen toteuttamiseen ja vammaispalveluja ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta koskevat lait osaltaan vahvistavat asiakkaiden osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Kuntien ohjaus vammaispalvelujen hankintakäytännöissä on tarkoitus toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimana. Sosiaali- ja terveysministeriö kutsuu yhteiseen hankkeeseen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön, Valviran ja aluehallintovirastojen, Kuntaliiton sekä vammaisjärjestöt. Ohjauksessa käytetään muun muassa THL:n ylläpitämää Vammaispalvelujen käsikirjaa sekä Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikön tuottamaa aineistoa. Vammaispalvelujen hankintakäytäntöjen ohjaukseen on esitetty 300 000 euroa vuodelle 2019.

Lisätietoja

hallitusneuvos Jaana Huhta, p. 02951 63407
ylijohtaja Kirsi Varhila, p. 02951 63338

Vammaispalvelujen käsikirja

Sivun alkuun