Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kunta voi jakaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.10.2006 12.28
Tiedote -

Hallitus esittää, että vastuu sosiaalihuollon ja kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä voitaisiin jakaa kunnissa yhdelle tai useammalle kunnan määräämälle monijäseniselle toimielimelle. Ehdotetut muutokset mahdollistaisivat uudenlaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hallintomallien toteuttamisen kuntatasolla. Muutokset korostavat kunnanvaltuuston vastuuta sosiaalihuollon- ja kansanterveystyön toiminnasta.

Hallitus päätti sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain sekä lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta torstaina 19. lokakuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitykset eduskunnalle myös torstaina. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2007.

Toimielinjaon uudistamisella voidaan tukea kunnallisten palvelujen uudistamista ja tehostamista. Lakiehdotukset eivät velvoita kuntia muuttamaan nykyistä toimielinjakoa. Uudistus ei myöskään muuta kuntien velvollisuuksia järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen.

Kunnanvaltuusto voisi päättää sopivasta hallintomallista

Uudistuksen myötä kansanterveystyön toimeenpanoon kuuluvista tehtävistä voisi huolehtia kunnan päätöksen mukaisesti yksi tai useampi monijäseninen toimielin. Tämä toimielin huolehtisi myös kansanterveyslaissa säädettyjen tehtävien lisäksi myös muissa laissa terveyslautakunnalle, terveydenhoitolautakunnalle tai vastaavalle toimielimelle säädetyistä tehtävistä.Päätöksen asiasta tekisi kunnanvaltuusto. Uudistus mahdollistaisi sen, että kunta voisi itse ratkaista sille parhaiten soveltuvan hallintotavan. Tämä korostaa kuntien vastuuta.

Kunta voisi edelleen järjestää ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon erillään muusta kansanterveystyöstä.

Sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvista tehtävät voitaisiin jakaa yhdelle tai useammalle monijäseniselle toimielimelle. Muutos tarkoittaa sitä, että kunta voi jakaa tehtäviä yhdelle tai useammalle monijäseniselle toimielimelle. Päätöksen tekisi kunnanvaltuusto.

Sosiaalihuoltolain muutos mahdollistaa yhteistoiminta-alueiden muodostamisen siten, että kunnat hoitavat osan sosiaalihuollon tehtävistä itse. Kunnat voivat antaa osan sosiaalihuollon tehtävistä yhteistoiminta-alueen toimielimen hoidettavaksi.

Uudistuksen yhteydessä kumotaan päivähoidon hallintokokeilua koskevat säännökset.

Lisätietoja antaa hallitusneuvos Lauri Pelkonen puh. (09) 160 74113.

Sivun alkuun