Hyppää sisältöön
Media

Kaste-ohjelmasta hyviä tuloksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2010 7.02
Tiedote -

"Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) hyvät tulokset alkavat jo näkyä," arvioi Kuopion sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Meriläinen Itä- ja Keski-Suomen Kaste-ohjelman syysseminaarissa 21. syyskuuta Kuopiossa.   

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ollaan saavuttamassa merkittäviä tuloksia Kaste-ohjelman avulla. Ensimmäisten valtakunnallisten havaintojen mukaan sektorirajat ylittävä yhteistyö ja lapsen varhainen tukeminen on vähentänyt raskaiden lastensuojelun toimenpiteiden tarvetta hankepaikkakunnilla. Lisäksi työntekijät ovat havainneet erikoissairaanhoidon lähetteiden määrän vähentyneen, kun kodin, päivähoidon, koulun ja perusterveydenhuollon tueksi on tuotu erikoisosaamista lasten, nuorten ja perheiden arkeen.

"Eduskunnassa käsiteltävänä olevan terveydenhuoltolain yksi avainasia on perusterveydenhuollon vahvistaminen erikoissairaanhoidon palvelujen avulla. Minua ilahduttaakin, että Kaste-ohjelman puitteissa tällaisesta toiminnasta on jo saatu hyviä kokemuksia," tilaisuudessa puhunut peruspalveluministeri Paula Risikko kommentoi Kasteen vaikutuksia.

Myös ikäihmisten palveluissa on otettu käyttöön uusia toimintamalleja Itä- ja Keski-Suomessa. Palvelurakennemuutosta vauhditetaan lisäämällä erityisesti koti- ja laitoshoidon väliin sijoittuvia monimuotoisia palveluja, kuten perhehoitoa.

Kuntien välinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseksi on merkittävästi tehostunut Kaste-ohjelman aikana. Hyvinkin erilaiset kunnat ovat päässeet vuoropuheluun keskenään.

"Itä- ja Keski-Suomen alueella palvelujen laadussa ja saatavuudessa sekä palveluiden kehittämisaktiivisuudessa on suuria eroja. Erityinen haaste on ollut palvelujen sektorirajat ylittävä yhteistyö. Kaste-ohjelmalla on luotu alueellinen kehittämisrakenne aluejohtoryhmien ja alueellisten suunnittelijoiden avulla. Näin kaikenkokoisia kuntia on saatu mukaan uudistustyöhön," sosiaali- ja terveysjohtaja Meriläinen korostaa. Meriläinen toivookin, että tämä alueellinen rakenne säilytettäisiin myös tulevaisuudessa.

"Juuri tällaiseen erikokoisten kuntien keskinäiseen tukeen ja yhteistyöhön pyritään myös nyt käynnistetyllä sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista järjestämistä koskevalla kokeilulla," totesi ministeri Risikko.

Seuraavaksi Itä- ja Keski-Suomen alueella halutaan kiinnittää huomio pitkäaikaistyöttömien sekä päihde- ja mielenterveysongelmaisten ihmisten tilanteeseen. Tilanteen parantamiseen tarvitaan lisää sosiaali- ja terveystoimen sekä työvoimahallinnon yhteistyötä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa kehittämisohjelmassa (Kaste) määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset kehittämistavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2008-2011. Kasteen päätavoitteena on lisätä ihmisten osallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia, vähentää syrjäytymistä sekä parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta, saatavuutta ja kaventaa alueellisia eroja. Kunnat ja kuntayhtymät voivat vuosittain saada valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin.

Lisätietoja

Apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, STM, p. 040 828 0108, [email protected]
Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Meriläinen, p. 044 718 3011, [email protected]
Suunnittelija Jouko Miettinen, Itä- ja Keski-Suomen Kaste-ohjelma, p. 044 718 1851, [email protected]

Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste)

Muualla verkossa

Itä- ja Keski-Suomen Kaste

 

Paula Risikko
Sivun alkuun