Hyppää sisältöön
Media

Julkisen terveydenhuollon tiloissa annetusta yksityisestä hoidosta korvaus

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.10.2010 10.28
Tiedote -

Hallitus esittää, että kunnallisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa annetusta yksityisestä sairaanhoidosta maksettaisiin sairausvakuutuslain mukainen korvaus.

Esityksen tarkoituksena on tehostaa ja monipuolistaa julkisten tilojen käyttöä. Kunta voisi vuokrata yksityisille terveydenhuollon palvelujen tarjoajille tyhjillään tai vajaakäytössä olevia sairaaloiden ja terveyskeskusten tiloja. Valmiiksi varustelujen tilojen vuokraaminen edistäisi palveluiden saatavuutta varsinkin syrjäseuduilla ja pienillä paikkakunnilla.

Tiloja vuokratessaan kunnan tai kuntayhtymän olisi kuitenkin huolehdittava siitä, että vuokraaminen ei vaaranna sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa.

Potilaiden kannalta muutos mahdollistaisi samanarvoisen oikeuden sairausvakuutuskorvauksiin riippumatta siitä, missä tiloissa yksityinen terveydenhuollon palvelu on annettu.

Korvausperiaatteet ja -taso olisivat samat kuin muussakin sairausvakuutuksessa korvattavassa hoidossa. Korvauksen maksamisen edellytyksenä olisi, että tilojen vuokraaja on ilmoittanut Kansaneläkelaitokselle tiedot vuokraajasta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki tulisi voimaan 1.3.2011.

Lisätietoja

hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, puh. 09 160 73174, [email protected]
johtaja Anja Kairisalo, puh.09 160 74411, [email protected]Sivun alkuun