Hyppää sisältöön
Media

Julkaisu perhepäivähoidon ohjauksesta ilmestynyt

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2005 10.00
Tiedote -

Perhepäivähoitoa ryhdyttiin ohjaamaan vasta 1970-luvulla. Tähän johti vanhempien tyytymättömyys ”villiin” perhepäivähoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus ovat julkaisseet ensimmäisen perhepäivähoidon ohjauksen vaiheita kuvaavan julkaisun Suomessa.

Julkaisu liittyy vuoden 2006 lopussa päättyvään perhepäivähoidon ohjauksen kehittämishankkeeseen (PERHO). Nyt julkaistavassa ensimmäisessä väliraportissa kuvataan perhepäivähoidon ohjauksen historiaa ja nykytilan haasteita. Julkaisussa on myös useiden asiantuntijoiden kirjoittamia artikkeleita perhepäivähoidon keskeisistä kehittämisteemoista kuten kasvatuskumppanuudesta, leikistä ja työhyvinvoinnista.

PERHO -hankkeen tulosten mukaan perhepäivähoidon ohjauksen nykyiset ristiriidat juontavat juurensa paljolti 1990-luvun taitteesta, jolloin väestövastuuajattelu ja alueellistamiskehitys, taloudellinen lama ja kasvatusajattelun muutos kriisiyttivät perhepäivähoidon ohjauksen.

Kriisiä pyrittiin ratkaisemaan kunnissa erilaisin kokeiluin pitkin 1990- ja 2000 –lukua. Tämä on näkynyt paitsi alueellistamisena, myös hajautetun ohjauksen kokeiluina, pienimuotoisempina työtehtävien uudelleen jakamisina sekä erilaisina ohjausvastuun siirtelyinä henkilöltä toiselle. Osa kunnista on jo palannut takaisin perinteisen ohjauksen malliin.

Kokeilut kertovat oman viestinsä siitä, ettei niiden kautta ole löydetty vastauksia ohjauksen ydinkysymyksiin: miksi perhepäivähoidon ohjausta tarvitaan, mihin ohjauksella pyritään ja minkälaisin menetelmin sitä tulisi toteuttaa. Ohjauksen sisällöllinen kehittäminen on jäänyt rakenteellisen kehittämisen varjoon.

PERHO -hankkeen toisessa vaiheessa keskitytään konkreettisten ohjausmenetelmien kehittämiseen ja mallintamiseen yhdessä pilottikuntien kanssa. Pilottikunniksi on valittu Espoo ja Kiiminki.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sanna Parrila Merikosken kuntoutus- ja tutkimuskeskus, puh: 040 504 3678 sekä ylitarkastaja Tarja Kahiluoto sosiaali- ja terveysministeriöstä puh: (09) 1607 73227.

Julkaisun hankintatiedot: Parrila, S. (toim.) 2005. Villistä valvottuun, valvotusta ohjattuun – Perhepäivähoidon ohjauksen historia ja nykytilan haasteet. STM:n julkaisuja 2005:4. Yliopistopaino Kustannus, Helsinki University Press puh: (09)-70102363

Sivun alkuun