Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hoitotakuu on parantanut yhteydensaantia terveyskeskukseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.10.2005 21.00
Tiedote -

Hoitotakuun myötä potilaat saavat aikaisempaa helpommin yhteyden terveyskeskukseen ja pääsevät aikaisempaa paremmin hoidon tarpeen arviointiin kolmen päivän kuluessa. Vaikka tilanne on parantunut merkittävästi, tavoitetta ei ole vielä saavutettu kaikilla paikkakunnilla. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Stakes selvittivät syyskuussa tehdyn kyselytutkimuksen perusteella johtavien terveyskeskuslääkäreiden näkemyksiä hoitotakuun toteutumisesta eri puolilla Suomea.

Kokonaisuutena voi sanoa, että terveyskeskukset ovat vastanneet hoitotakuun haasteeseen hyvin. Ongelmia vielä on, ja ministeriö ja lääninhallitukset ovat sopineet, että lääninhallitukset käyvät ongelmatilanteiden ratkaisuja ja parannusaikatauluja kuntien ja terveyskeskusten kanssa yhteistyössä läpi.

Lääkärin vastaanotolle pääsee kiireettömissä asioissa koko maassa keskimäärin vajaassa viikossa, väestöstä 43% asuu tällaisten terveyskeskusten alueella. Ongelmaisin tilanne on Länsi-Pohjassa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Vaasassa, jossa lääkärin vastaanotolle ajat menevät noin puolessa yli kahden viikon. Nämä ovat juuri samat alueet, joilla on hankalin terveyskeskuslääkärivaje.

Suurin osa pääsee hoidon arviointiin kolmessa päivässä

Väestöstä 92 % asuu terveyskeskusten alueella, joissa hoitotarpeen arviointi onnistuukolmessa arkipäivässä. Väestöstä 25 % asuu sellaisten alueella, joissa on ajoittain ongelmia yhteyden saannissa. Kaksi prosenttia väestöstä asuu terveyskeskusten alueella, joissa on jatkuvia ongelmia yhteyden saannissa terveyskeskukseen.

Hoitotakuu toteutuu mm. Helsingin, Tampereen, Vantaan, Salon seudun, Turun, Porin, Vaasan, Seinäjoen, Joensuun, Lappeenrannan, Kainuun ja Savonlinnan terveyskeskuksissa.

Rovaniemellä asiakkailla on jatkuvia ongelmia saada yhteyttä terveyskeskukseen ja ajoittaisia ongelmia päästä hoidon tarpeen arviointiin. Keravalla asiakkailla on ajoittain ongelmia sekä yhteyden saamisessa terveyskeskukseen että vaikeuksia päästä hoidon tarpeen arviointiin. Porvoossa ja Lahdessa asiakkailla on ajoittaisia ongelmia sekä yhteyden saamisessa terveyskeskukseen että pääsyssä hoidon tarpeen arviointiin.

Terveyskeskukset ovat muuttaneet toimintakäytäntöjään ja tämän myötä palvelu on parantunut. Palveluja voidaan edelleen parantaa työnjaolla, teknologian hyödyntämisellä ja toimintatapojen uudistamisella. Henkilöstön puute sekä puhelinkeskusten että tietojärjestelmien ongelmat selittävät osittain sitä, ettei hoitotakuu ole toteutunut koko Suomessa yhtä hyvin.

Taustaa

Kansanterveyslain muutokset tulivat voimaan maaliskuussa 2005 ja ne edellyttävät, että asiakkaat ja potilaat saavat virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen ja pääsevät hoidon tarpeen arviointiin kolmessa arkipäivässä. Laki ei määrittele lääkärin vastaanotolle pääsyn aikarajaa.

Lisätietoja antavat: ylilääkäri Kati Myllymäki (09) 160 73232 ja Stakesista ylilääkäri Hannu Rintanen puh. (09) 3967 2456. Selvityksestä laadittu kalvosarja löytyy www.stm.fi > Hankkeet ja kansallinen terveydenhuoltoprojekti.

Sivun alkuun