Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerit käsittelivät tasa-arvoasioita

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.6.2004 16.00
Tiedote -

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka- , terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto kokoontuu parhaillaan 1.-2. kesäkuuta Luxemburgissa. Suomea edusti neuvoston tiistain kokouksessa työministeri Tarja Filatov. EU-ministerit käsittelivät tiistain kokouksessaan mm. tasa-arvoasioita.

Sukupuolten tasa-arvon periaate myös työelämän ulkopuolisiin alueisiin

Neuvosto kävi poliittisen keskustelun direktiiviehdotuksesta, joka koskee naisten ja miesten tasa-arvoa tavaroiden ja palvelujen vaihdannan alueella. Direktiiviehdotuksella on tärkeä periaatteellinen merkitys, koska nyt käsitellään ensimmäisen kerran sukupuolten tasa-arvoista kohtelua työelämän ulkopuolella. Suomi kannattaa direktiivin tavoitetta, jolla laajennetaan sukupuolten tasa-arvoisen kohtelun periaate tavaroiden ja palvelujen saatavuuteen ja tarjontaan. Suomi tukee myös komission tavoitetta laajentaa sukupuolten yhdenvertainen kohtelu koskemaan muitakin alueita työelämän ulkopuolella. Suomen tasa-arvolaissa syrjintäkielto on jo yleinen ja kattaa eri elämänalueet.

Neuvoston keskustelun pohjana oli neljä kysymystä, jotka keskittyivät pääasiassa siihen, tulisiko sukupuolta käyttää laskentatekijänä vakuutuspalveluissa. Suomi katsoo, että sukupuolen käyttämistä vakuutustoiminnassa ei ole tarkoituksenmukaista kieltää silloin, kun sen käyttö perustuu objektiivisiin, asiallisiin ja tasa-arvon tavoite huomioon ottaen oikeasuhtaisiin syihin.

Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta käytiin alustava keskustelu

Neuvosto kävi lounaan aikana alustavan keskustelun mahdollisesti perustettavan tasa-arvoinstituutin tuomasta lisäarvosta. Jäsenmaat toivat esiin niitä erityiskysymyksiä, joita ne toivovat huomioitavan tulevassa, instituutin perustamista koskevassa yksityiskohtaisemmassa ehdotuksessa. Suomi pitää tärkeänä, että Unionin ja jäsenmaiden tasa-arvokysymyksiin liittyvää tietoa koordinoidaan ja välitetään jäsenmaiden kesken. Tähän on lisännyt tarvetta erityisesti Unionin laajentuminen. Vanhoilla ja uusilla mailla on paljon erilaista kokemusta ja erilaisia hyviä käytäntöjä tasa-arvokysymysten edistämisessä. Jatkossa tulisi keskustella instituutin tehtävistä, rahoituksesta ja organisaatiosta yksityiskohtaisemmin.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Terhi Tulkki, Tasa-arvoyksikkö, STM puh. 050-364 7823
ylitarkastaja Ari-Pekka Ollila, Kansainvälisten asioiden yksikkö, STM puh. 050-364 7823

Sivun alkuun