Hyppää sisältöön
Media

EU-ministerien 2.6. kokous Luxemburgissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2004 12.00
Tiedote -

EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto kokoontui 1.-2. kesäkuuta Luxemburgissa. Kokouksessa edusti Suomea keskiviikkona 2.6. peruspalveluministeri Liisa Hyssälä. EU-ministerit keskustelivat mm. potilaiden liikkuvuudesta, alkoholistrategiasta ja influenssapandemiaan varautumisesta.

Neuvosto keskusteli potilaiden liikkuvuudesta

Neuvosto hyväksyi päätelmät, joihin sisältyy ehdotus pysyvästä toiminnallisesta järjestelystä valmistelemaan potilaiden liikkuvuuteen ja terveydenhuollon kehityssuuntauksiin liittyviä kysymyksiä. Tämä ryhmä tulee raportoimaan työstään neuvostolle, kuten myös komission perustama korkean tason työryhmä.

Ministeri Liisa Hyssälä arvioi puheenvuorossaan, että terveyssektorille näyttää syntyvän useita eri ryhmiä. Ministeri esitti huolensa siitä, voiko näiden ryhmien välinen työnjako muotoutua riittävän selkeäksi. Keskustelua jatketaan lähitulevaisuudessa jo olemassa olevissa ryhmissä. Kokouksessa sovittiin, että asian edistymisestä raportoidaan joulukuun TSTK-neuvostolle.

Tämän asiakohdan yhteydessä keskusteltiin laajasti komission ehdotuksesta sisämarkkinoiden palveludirektiiviksi. Terveysministerit ovat huolissaan palveludirektiiviehdotuksen sisältämästä artiklasta, jolla voisi olla vaikutuksia kansalliseen terveyspalvelujen tarjontaan. Neuvosto liitti päätökseensä asiaa koskevan lausuman, joka lähetetään tiedoksi kilpailukykyneuvostolle.

Ministeri Hyssälä totesi palveludirektiiviehdotuksesta kokouksessa, että terveyspalvelujen poissulkemisen sijasta olisi tarkoituksenmukaista kehittää direktiiviehdotuksen sisältöä. Suomi ei kannata erillistä terveyspalveludirektiiviä.

Neuvosto keskusteli alkoholin haittavaikutuksista

Neuvoston hyväksyi päätelmät ’Alkoholi ja nuoret’. Neuvosto pyysi uudelleen komissiota laatimaan raportin lasten ja nuorten alkoholinkäytön suosituksen toimeenpanosta ja valmistelemaan kokonaisvaltaisen strategian alkoholihaittojen vähentämiseksi. Nuorten alkoholinkäytön tulee saada erityistä huomiota strategiassa. Päätelmien tärkein viesti oli, että yhteisön eri politiikkojen tulisi entistä enemmän ottaa huomioon alkoholiin liittyvä kansanterveysnäkökulma.

Influenssapandemiaan varautuminen

Neuvosto hyväksyi päätelmät influenssapandemiaan valmistautumisesta. Päätelmiin sisältyy työsuunnitelma valmistelutoimista noin vuoden ajalle, jonka kuluessa Tukholmaan sijoittuva Tartuntatautikeskus aloittaa toimintansa.

ylijohtaja Kimmo Leppo, STM, puh. 160 73803, gsm. 050 559 9168

ylilääkäri Eero Lahtinen, STM, puh. 160 74032, gsm. 050 363 2986

EU-avustaja Noora Heinonen, STM, puh. 160 73167, gsm. 050 364 78 16

Sivun alkuun