Hyppää sisältöön
Media

Eläkelainsäädäntöä tarkistetaan vuoden 2005 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen johdosta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.4.2004 11.00
Tiedote -

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2005 alusta voimaan tulevia eläkelakeja 634-644/2003 tarkistetaan. Ehdotetut muutokset valmistelevat vuoden 2007 alusta voimaan tulevaksi tarkoitettua yhden yksityisen sektorin työeläkelakia.

Muutoksissa selkeytetään mm. eläkkeeseen vaikuttavan työansion (palkan) käsitettä. Työansiot otetaan huomioon vanhuuseläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun asti. Ns. palkattomilta ajoilta saatavien sosiaalivakuutusetuuksien perusteena olevat ansiot otetaan vanhuuseläkkeessä kuitenkin huomioon eläkkeen alkamista edeltäneen kalenterivuoden loppuun mennessä. Työkyvyttömyyseläkkeessä sekä työansiot että sosiaalivakuutuksien perusteella tulleet ansiot otetaan huomioon eläkkeelle jäämistä edeltävän kalenterivuoden loppuun.

Koska työeläkejärjestelmässä ei ole työkyvyttömyyseläkkeitä enää 63 ikävuoden jälkeen, lakia tarkistetaan vanhuuseläkkeen alkamisen osalta. Jos työntekijä täyttää 63 vuotta sairausvakuutuslain mukaisen päivärahan ensisijaisuusaikana, eläke myönnetään vanhuuseläkkeenä.

Vuonna 1946 tai sitä ennen syntyneille työntekijöille ehdotetaan mahdollisuutta saada vanhuuseläke 63-vuotiaana vähentämättömänä vuoden2005 alusta lukien. Muutoin heidän osa-aikaeläkkeensä muuttuu vanhuseläkkeeksi 65 vuoden iässä. Työkyvyttömyyseläkkeen aikana tehtävää ansiotyötä ja sen karttumissäännöksiä selkiytetään.

Myös merimieseläkejärjestelmä sopeutetaan vuoden 2005 alusta lakien 634-644/2003 mukaiseen eläkeuudistukseen ja siihen ehdotetaan tehtäväksi nyt samat muutokset.

Vanhuuseläkeikäraja tulee MEL:ssäkin 63-68 ikävuoden välillä joustavaksi. Järjestelmässä säilyy kuitenkin ammatilliset eläkeiät ylimenokauden ajan sekä päällystöllä että miehistöllä. Järjestelmässä on otettu huomioon sen erityispiirteet myös mm. nykyisen rahoitusmallin mukaan, jossa työntekijät maksavat 10 prosentin suuruista maksua. Valtio rahoittaa edelleen 1/3 eläkkeistä. Uudistus, joka perustuu laivanvarustajien ja merenkulkijoiden yksimieliseen ehdotukseen, toteuttaa vuoden 2005 uudistuksen tavoitteita myös rahoituksellisesti eikä lisää valtion menoja.

Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä torstaina 1.huhtikuuta ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa perjantaina. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2005 alusta.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen puh. 160 73865

Sivun alkuun