Hyppää sisältöön
Media

Egenkontrollplan för försäljning av alkoholdrycker i utlandstrafik

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 21.10.2010 10.27
Pressmeddelande -

Det föreslås små ändringar i bestämmelserna om försäljning och utskänkning av alkohol i tåg, båt och flygplan som trafiker mellan Finland och utlandet. I tåg som trafikerar mellan Helsingfors och Sankt Petersburg är det enligt förslaget i fortsättningen möjligt att utskänka alkohol även annnanstans än i restaurangvagnen. Dessutom föreslås det att utskänkning av alkohol är tillåtet även i ett fartyg som befinner sig i hamn. Enligt förslaget ska företagare som säljer alkoholdrycker i utlandstrafik utarbeta en plan för egenkontroll.

Samtidigt föreslås det att bestämmelserna om försäljning och utskänkning av alkohol i utlandstrafik lyftas ur förordningen till lagnivå i enlighet med de gällande kraven i grundlagen. Innehållet i bestämmelserna förblir i huvudsak oförändrat.

Förutsättningen för försäljning och utskänkning av alkoholdrycker i utlandstrafik är att företagaren lämnar en anmälan om verksamheten till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Till anmälan ska i fortsättningen bifogas en plan för egenkontroll. En plan för egenkontroll är en skriftlig anvisning som företagaren utarbetar för sin egen verksamhet och personal om hur försäljningen övervakas och ordningen upprätthålls. Samma regler gäller också på flygplatserna för försäljning av alkoholdrycker till passagerare som reser till utlandet.

Enligt förslaget medför planen för egenkontroll inte några nya förpliktelser utan den stöder efterlevnaden av den gällande lagen. Avsikten är att effektivera både företagarens egen kontroll och myndighetstillsynen. Det är särskilt viktigt att alkohol inte säljs till minderåriga. En liknande plan för egenkontroll förutsätts redan av näringsidkare som säljer tobak.

Regeringen fattade beslut om innehållet i lagförslaget i fråga torsdagen den 21 oktober. Republikens president har för avsikt att överlämna propositionen till riksdagen på fredag. Lagen planeras träda i kraft möjligast snart.

Ytterligare uppgifter

regeringsråd Ismo Tuominen, SHM, tfn 09 160 73787, [email protected]På vår webbplats

Alkoholpolitiken har som mål att minska alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar

Sivun alkuun