Hyppää sisältöön
Media

Apteekkien omistajapohjasta keskusteltiin lääkeasioiden uudistuksen sidosryhmätilaisuudessa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2022 12.24
Uutinen

Lääkeasioiden uudistuksen sidosryhmätilaisuus avohuollon apteekkien omistajapohjasta järjestettiin 23.9.2022. Tilaisuudessa keskusteltiin apteekkien omistajapohjan laajentamisen arviointityöstä sekä pohdittiin pienryhmissä omistajapohjaan liittyviä kysymyksiä.

Tilaisuuden avasi lääkeasioiden uudistuksen apteekkijaoksen puheenjohtaja Anne Hautala. Hautala kertoi apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämisestä osana lääkeasioiden uudistusta. Apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittämisen osalta työ on jakautunut neljään osa-alueeseen: lääkkeiden vähittäisjakeluun, apteekkipalveluihin, etäasiointiin ja apteekkien verkkopalveluihin sekä apteekkien talouteen ja omistajuuteen. 

Apteekkitaloudesta ja lääkkeiden jakelusta valmistellaan selvitystä, jonka on tarkoitus valmistua alkuvuonna 2023. Osana valmistelua laaditaan erilliset raportit apteekkien lakisääteiseen lääkeneuvontaan kuuluvista sisältökokonaisuuksista sekä apteekki- ja lääkkeiden vähittäisjakelujärjestelmistä Euroopassa.

Asiantuntija Aleksi Westerholm kertoi apteekkien omistajapohjan laajentamisen arviointityöstä. Omistajapohjan laajentamisen arviointi perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelmakirjaukseen, jonka mukaan apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi tehdään selvitys mahdollisuuksista laajentaa apteekkien omistajapohjaa. 

Apteekkien omistajapohjan mahdollista laajentamista arvioidaan turvallisuuden, lääkkeiden ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden sekä taloudellisuuden näkökulmista. Myös verkkoapteekkiomistajuutta ja -lupia arvioidaan osana kokonaisuutta. 

Nykyisellä proviisorin henkilökohtaiseen apteekkilupaan perustuvalla lupamenettelyllä on pyritty turvaamaan apteekkitoiminnan farmaseuttiset erityispiirteet. Mikäli apteekkien omistajuutta muutettaisiin, tulisi nämä erityispiirteet säätää tarkemmin lakiin, jotta voidaan varmistua apteekkitoiminnan turvallisuudesta ja toteutumisesta terveyslähtökohdat edellä.

Sidosryhmätilaisuuden keskustelussa nostettiin esiin eri näkökulmia apteekkien omistajavaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Keskustelussa korostui, että myös jatkossa farmaseuttinen vastuu tulee olla selkeästi määriteltynä, ja nykyisen apteekkijärjestelmän hyvät puolet tulee säilyttää. Keskustelussa todettiin, että apteekkipalveluiden tulee toteutua asiakkaiden tarpeet edellä, riippumatta apteekin omistajapohjasta. Keskusteluissa nousi esiin, että mikäli apteekkien omistajuussääntelyä muutetaan, tulee muutoksen tavoitteet olla selkeät sekä vaikutukset arvioida huolellisesti.

Sidosryhmätilaisuudessa esiin nousseet asiat huomioidaan apteekkien omistajapohjan arviointityön jatkovalmistelussa. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vaihtoehtoiset omistajamallit ja niiden vaikutusten arvioinnit osana alkuvuonna 2023 julkaistavaa apteekkiselvitystä.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Anne Hautala, [email protected]
asiantuntija Aleksi Westerholm, [email protected]

Lääkeasioiden uudistus
Sivun alkuun