Hyppää sisältöön
Media

Ampuma-aseluvan hakijan mielenterveyden luotettava arviointi edellyttää laajamittaisia selvityksiä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2008 14.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lääkäri ei voi yhden vastaanottokerran jälkeen arvioida henkilön soveltuvuutta ampuma-aseluvan saamiseksi. Ampuma-aseluvan hakijan mielenterveyden luotettava arviointi edellyttäisi laajamittaisia selvityksiä. Tällaisten selvitysten antamiseen ei terveyskeskuksissa yleensä ole mahdollisuuksia, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön 6. marraskuuta antamassa ohjeessa, joka koskee ampuma-aseluvan saamiseksi tarvittavaa lääkärintodistusta.

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, ettei edes laaja mielenterveyden selvitys takaa sitä, että tutkimushetkellä tehty ja lääkärintodistukseen kirjattu arvio osoittaisi luotettavasti tutkittavan täyttävän ampuma-aseen saamiseksi asetetut terveysvaatimukset myös tulevaisuudessa. Lääkärintodistus on sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan tämän vuoksi lausunto tutkittavan henkilön sen hetkisestä terveydentilasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan lääkärin mahdollisuudet arvioida henkilön todellista soveltuvuutta ampuma-aseluvan saamiseksi ovat yhden vastaanottokerran jälkeen erittäin rajalliset. Tehtävää vaikeuttaa se, ettei lääkärillä useinkaan ole käytössään aikaisempia, henkilöä koskevia potilasasiakirjoja. Tällöin lääkärin on erityisen tärkeä kirjata lääkärintodistukseen, että päätelmät henkilön terveydentilasta perustuvat ainoastaan tutkimusajankohtana käytettävissä oleviin tietoihin ja havaintoihin. Lääkärillä on myös oikeus kirjoittaa todistukseen, ettei hän havaintojensa tai saatujen tietojen perusteella voi ottaa asiassa kantaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön 6.11.2008 antama ohje liittyy sisäasiainministeriön 29.9.2008 antamaan ohjeeseen ampuma-aseiden hallussapitolupien antamisesta ja peruuttamisesta. Sisäasiainministeriön ohjeen mukaan lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä. Lupaviranomainen voi esimerkiksi tarvittaessa pyytää luvanhakijaa toimittamaan lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että lääkärintodistus voi olla yksi tärkeä tietolähde, kun poliisi päättää ampuma-aseluvista. Poliisi käyttää kuitenkin myös muualta saatuja tietoja arvioidessaan hakijan mielenterveyttä ja soveltuvuutta luvanhaltijaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön antama ohje on voimassa toistaiseksi.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Päivi Sillanaukee, (09)160 73313, 040 5328249
Ylilääkäri Tom Silfvast, (09)160 74131, 050 4141 485

Sivun alkuun