Hyppää sisältöön
Media

Läkarhelikopterverksamheten utvidgas med två helikopterbaser

social- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.4.2018 17.17 | Publicerad på svenska 12.4.2018 kl. 13.38
Pressmeddelande 187/2018

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott beslutade den 11 april 2018 att det ska byggas två nya läkarhelikopterbaser.

Bolaget FinnHEMS Oy svarar för de nuvarande flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården. Tjänsterna ordnas vid sex helikopterbaser och de omfattar 76 procent av Finlands befolkning. Riksdagens justitieombudsman har i sitt beslut om likvärdigt ordnande av prehospital akutsjukvård konstaterat att det befintliga läkarhelikoptersystemet inte kan erbjuda alla patienter i nöd lika tillgång till akutläkare. Enligt justitieombudsmannens beslut är Österbotten och Sydöstra Finland de mest framträdande problemområdena. I och med ministerutskottets beslut utvidgas tjänsterna till att omfatta cirka 85 procent av befolkningen.

Produktionssättet för flygtjänsterna utvärderas

Avsikten är också att ansvaret för att ordna läkarhelikopterverksamheten koncentreras till landskapet Birkaland i samband med social- och hälsovårdsreformen. FinnHEMS Oy ska övergå i bolaget Governia Oy:s ägo, som å sin sida ägs av landskapet Birkaland och staten. Regeringen avtalar med landskapet Birkaland om byggandet av de nya helikopterbaserna.

Finanspolitiska ministerutskottet beslutade att staten tillför bolaget kapital till ett belopp av 40 miljoner euro och att 10 procent av bolagets aktier överförs till Governia Oy.

Vid social- och hälsovårdsministeriet tillsätts så snart som möjligt en arbetsgrupp som utreder den strategiska utvecklingen av flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården. Arbetsgruppen ska bedöma behovet av fortsatt praktisk planering och utreda på vilka orter helikopterbaserna byggs.

De nuvarande avtalen för flygverksamheten och flygmaterielen löper ut vid utgången av 2021. Det skulle medföra besparingar i de årliga kostnaderna om bolaget själv ordnar flygverksamheten. Nya produktionssätt utvärderas tillsammans med landskapet Birkaland inom ramen för arbetsgruppens arbete. I praktiken tas de nya helikopterbaserna och eventuellt det nya produktionsättet i bruk vid ingången av 2022.

Ytterligare information: Ismo Tuominen, regeringsråd, tfn 0295 163 341 (utanför tjänstetid: skicka ett sms där du ber honom ringa upp dig) och Kirsi Varhila, överdirektör, tfn 0295 163 338 (utanför tjänstetid: skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig), social- och hälsovårdsministeriet

Sivun alkuun