User's rights and requests for personal data

When you want to know what data we store about you and who processes your data, you can check the data we have collected about you and update it, if necessary. 

You can submit a request to check your personal data and receive information on all your personal data stored in the services of the Ministry. Please fill in the printable form and send it to the registry office of the Ministry.

Please fill in the personal and other data requested on the form so that we can provide you with the personal data that has been stored in accordance with the General Data Protection Regulation. Fill in the form carefully, print it out and send it by mail to the registry office of the Ministry. Alternatively, if you wish, you can bring the completed form in person to the Ministry’s service point on Ritarikatu.

Registry
Ministry of Social Affairs and Health,
PO 33, FI-00023 Government, Finland
Office: Ritarikatu
Address: Ritarikatu 2 B, Helsinki 
Opening hours Mon-Fri 7.30 - 16.15

Palveluiden käyttäjän oikeudet

 1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
  Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen ministeriön kirjaamoon. Voit pyytää tietoja myös sähköpostitse ministeriön kirjaamosta.
   
 2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
  Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.
   
 3. Käsittelyn rajoittaminen
  Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
   
 4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
  Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tietosuoja-asetuksessa säädettyä oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ministeriön lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, joka löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.
   
 5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
  Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
  Tietosuoja.fi