ESR-hankkeet

Tälle sivulle on koottu tietoa ohjelmakauden 20072013 ESR-hankkeista.

Terveenä ja osaavana työssä

TYÖLÄS - Työlähtöisen työterveyshuollon ja kuntoutuksen oppimisverkosto sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvien työorganisaatioiden ja pk-yritysten tukena

Toteuttajat: Verve ja Työterveyslaitos
Kesto: 1.8.2008 - 30.9.2011

Hankkeen kirja

Terveyden edistämistä työpaikoille

Toteuttajat: Työterveyslaitos, Suomen Sydänliitto ry ja Oulun Työterveys Oy
Kesto: 1.9.200831.12.2011

Virkeänä ratissa osahanke

Hankkeen opas

Pientyöpaikoilla uudistuminen (PUNK)

Toteuttaja: Kuntoutussäätiö, Tampereen yliopisto ja Avire-Kuntoutus Oy
Kesto: 1.1.200931.5.2012

Hankkeen raportti

Maahanmuuttajien terveys ja työkyky (Maamu)

Toteuttajat: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Vaasan kaupunkienterveystoimet
Kesto: 1.1.201031.12.2012

Hankkeen raportti

Nuori kuski osaa! Nuoret ammattikuljettajat työkykyisinä jatyöelämätaitoisina ratissa

Toteuttaja: Työterveyslaitos
Kesto: 1.1.201231.12.2013

Stay Onboard

Toteuttaja: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Kesto: 1.1.201231.12.2014

Työurien jatkamisen tuki, JAMIT-hanke

Toteuttajat: Kuntoutussäätiö, Avire Oy, Tampereen yliopisto /Johtamiskorkeakoulu ja Pihkahovisäätiö (Härmän kuntokeskus)
Kesto: 1.2.201231.12.2014

Hankkeen opas

Tasa-arvoa työelämään - yhdenvertaisuutta yhteiskuntaan

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU)

Toteuttajat: Palkansaajien tutkimuslaitos, Elinkeinoelämäntutkimuslaitos ja Tilastokeskus
Kesto: 1.9.200831.12.2010

Hankkeen raportti

Tasa-arvoa palkkaukseen: Työn vaativuuden sekä pätevyydenja suoriutumisen arvioinnin toimivuus Suomessa (TAPAS)

Toteuttaja: Aalto-yliopisto (31.12.2009 saakka Teknillinenkorkeakoulu / BIT Tutkimuskeskus)
Kesto: 1.9.200831.12.2011

Hankkeen raportti

Hankkeen julkaisu

Tasa-arvoa ero vanhemmuuteen - isät pois paitsiosta

Toteuttaja: Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä / Lahden ammattikorkeakoulu
Kesto: 1.1.201031.12.2011

Hankkeen opas

Valtavirtaistaminen käytäntöön

Toteuttajat: Sosiaalikehitys Oy, World of Management (WoM) Oy jaKoulutusAvain Oy
Kesto: 1.3.201028.2.2012

Hankkeen opas

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja kuntien toiminnallisen tasa-arvon systemaattisen edistämisen välineenä (TASE)

Toteuttajat: Suomen Kuntaliitto ja Naisjärjestöt yhteistyössä -Kvinnorganisationer i Samarbet NYTKIS ry
Kesto: 1.4.201030.6.2013

Hankkeen opas

Isänä työelämässä

Toteuttajat: Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä / Lahdenammattikorkeakoulu ja Miessakit ry
Kesto: 1.12.201131.12.2013

Perhevapaalta paluun tukeminen vertaisryhmätoiminnalla

Toteuttaja: Työterveyslaitos
Kesto: 1.3.201230.9.2014

NaisUrat

Toteuttajat: Hanken Svenska handelshögskolan, Jyväskylänyliopiston Kauppakorkeakoulu ja Ekvalita Ab
Kesto: 1.2.201330.11.2014

Välityömarkkinat

ASKEL - askelia kohti työelämää

Toteuttaja: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, VATES-säätiö,Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Helsingin, Espoon ja Vantaankaupungit
Kesto: 1.6.200831.12.2011

Hankkeen julkaisu

Valtaväylä 2 - Highway 2

Toteuttajat: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä / Sosiaali- jaterveysalan yksikkö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Kesto: 1.6.200831.5.2012

Työllistä välittäen - Välitä työllistäen

Toteuttajat: VATES-säätiö, Porvoon kaupunki/Porvoon seuduntyövoiman palvelukeskus, Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä/ Tuoterengas (Lahti), Salon kaupunki / Sosiaalikeskus,Työvalmennuskeskus Aktiivi / Forssan kaupunki
Kesto: 1.12.200931.8.2013

Akaan verkko

Toteuttaja: Kiipulasäätiö
Kesto: 1.1.201031.12.2012

Ammattiosaamista välityömarkkinoilta

Toteuttajat: Bovallius-ammattiopisto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, VATES-säätiö, Mielenterveyden Keskusliitto ry ja Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry
Kesto: 1.11.201131.12.2014

Silta työhön

Toteuttaja: Asumispalvelusäätiö Aspa-säätiö
Kesto: 1.1.201231.12.2014