Hallinnonalan tulossopimukset 2020-2023; tulostavoitteet 2021

Lisätietoja

Mikko Staff, talousjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Talousryhmä / TAR Puhelin:0295163214   Sähköpostiosoite: