Hallinnonalan tulossopimukset 2020-2023; tulostavoitteet 2020

Lisätietoja

Mikko Staff, talousjohtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hallintoyksikkö / HAL, Talousryhmä / TAR 0295163214