Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Förmåner för krigsinvaliders makar och höjt frontunderstöd för frivilliga förblir oförändrade

Social- och hälsovårdsministeriet 19.12.2018 14.23
Pressmeddelande 210/2018

Statsrådet har utfärdat förordningar om förmåner för krigsinvaliders makar och frontunderstöd till frivilliga. Maximipriset för öppen rehabilitering för krigsinvaliders makar, änkor och krigsänkor är 1 050 euro per rehabiliteringsklient. Maximipriset för öppen rehabilitering som ges i hemmet är 1 575 euro per rehabiliteringsklient.

Enligt uppskattningar uppgår antalet rehabiliteringsklienter till 1 800 personer år 2019, och av dessa är andelen krigsänkor 13. En anstaltsrehabiliteringsperiod varar högst två veckor och en dagrehabiliteringsperiod högst 15 dagar. Statskontoret väljer på basis av ansökningar de personer som ska rehabiliteras.

Frontunderstödet som beviljas till utländska frivilliga frontmän förblir oförändrat

Beloppet av det frontunderstöd som beviljas som engångsbetalning förblir 2 000 euro. Summan höjdes från 590 euro till 2 000 för ett år sedan. Frontunderstöd kan beviljas till utländska frontmän som har tjänstgjort som frivilliga i Finlands krig och som är fast bosatta i Estland, Finland eller inom det tidigare Sovjetunionens område. 

Frontunderstöd beviljas till cirka 35 personer år 2019.

De båda förordningarna är i kraft från den 1 januari till den 31 december 2019.

Ytterligare information

Erik Strömberg, regeringsråd, tfn 0295 163 190, [email protected]