Maakuntien valmistelutilannetta kartoitetaan seurantakyselyillä

Sosiaali- ja terveysministeriö 19.5.2017 16.50
Tiedote

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilannetta maakunnissa kartoitetaan jatkossa seurantakyselyillä. Kyselyihin vastaavat alueiden muutosjohtajat. Maakunnat ovat valmistelussaan eri vaiheissa, mutta kaikilla on mahdollisuus saattaa muutos valmiiksi.

Kyselyt toteutetaan osana TEAS-hankekokonaisuutta, joka tuottaa käytännönläheistä tutkimustietoa uudistuksen toimeenpanon tueksi. Ensimmäinen kysely tehtiin maaliskuussa 2017. Jatkossa seurantaa tehdään muutaman viikon välein kevyillä kyselyillä, joiden tulokset raportoidaan maakuntiin nopealla syklillä. Näin kyselyistä on suurin hyöty maakunnille.

Pisimmällä ollaan sote-palvelujen nykytilakartoituksessa

Ensimmäisessä kyselyssä muutosjohtajia pyydettiin arvioimaan alueen nykytilakartoituksen edistymistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osalta nykytilakartoituksissa ollaan kaikkein pisimmällä – 15 maakunnassa nykytilakartoitus oli kyselyhetkellä joko täysin tai lähes valmis.

Myös väestön hyvinvointiin ja terveyteen, työllisyyspalveluihin ja yrityspalveluihin liittyvät kartoitukset ovat pitkällä. Sen sijaan maakunnalle siirtyvien sopimusten osalta ollaan monessa maakunnassa vasta alkutekijöissä. Myös maakunnan palveluverkon ja investointien kartoitus on pääosin vielä kesken.

Kärkihankkeista vetoapua

Maakuntien valmistelussa pyritään järjestelmällisesti hyödyntämään hallituksen kärkihankkeiden tarjoamaa vetoapua. Lähes kaikkien maakuntien muutosjohtajat mainitsivat kyselyssä Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman, ja noin kaksi kolmesta muutosjohtajista mainitsi joko osatyökykyisten tai ikäihmisten ja omaishoidon hankkeen. Sisällöllistä valmistelua tehdään kärkihankkeiden kanssa yhteistyössä.

Yhteishenki, osapuolten sitoutuminen, alueellinen vuoropuhelu ja uudet toimivat yhdistelyt palveluissa keräsivät kyselyssä kehuja. Lainsäädännön keskeneräisyys ja tulkinnat, ICT-järjestelmien tekniset kysymykset sekä resurssien niukkuus koettiin ongelmallisiksi.

Muutostuelle toiveita konkreettisista työkaluista

Kyselyn yhteydessä muutosjohtajat esittivät erilaisia toiveita uudistuksen muutostuelle. Eniten toivottiin konkreettisia työkaluja (käsikirja, lomakepohjat, tilikartat). Sisällölliset tietotarpeet liittyvät muun muassa sopimusjuridiikkaan, konsernirakenteeseen, tukipalvelujen organisointiin, yhtiöittämiseen, hankintaosaamiseen, henkilöstö- ja muutosjohtamiseen, asiakaspalveluun ja palvelumuotoiluun. Hajanaisten tietotarpeiden tukesi kaivataan nopeaa ja reaaliaikaista neuvontaa ja tukea.

Lisätietoja

Muutosjohtaja Sinikka Salo, p. 0295 163 723

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus