Terveysturvaohjelma GHSA muotoutuu Suomen puheenjohtajuuden aikana

25.1.2015 9.14
Uutinen N5-65651
Tartuntataudit sekä erilaiset tauti-epidemiat kuten lintuinfluenssa ja ebola, eivät noudata valtioiden rajoja. Vakavat epidemiat voivat pahimmassa tapauksessa horjuttaa kokonaisia yhteiskuntia, ja ne vaikuttavat myös globaaliin turvallisuuteen ja talouteen. Tartuntataudit ja niihin liittyvät biouhat ovat keskiössä kansainvälisessä terveysturvaohjelmassa, Global Health Security Agendassa (GHSA). Suomi on alusta alkaen ollut vahvasti mukana ohjelmassa, jonka tavoitteena on vahvistaa valtioiden kykyä varautua ja vastata luonnollisesti syntyneisiin, vahingossa tai tahallisesti levitettyihin tarttuviin tauteihin ja biouhkiin.

Suomi on terveysturvaohjelma GHSA:n ohjausryhmän puheenjohtajamaa vuonna 2015. Poikkihallinnollisessa ohjelmassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, puolustusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ulkoasiainministeriö ja sisäministeriö.

"Puheenjohtajana Suomi haluaa tuoda esiin terveysuhkiin varautumisen tärkeyttä. Se saavutetaan parhaiten vahvistamalla perusterveydenhuoltoa ja varautumisjärjestelmiä", sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö

Päivi Sillanaukee sanoo ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa Genevessä.

Suomen puheenjohtajuuskaudella pyritään myös vahvistamaan GHSA-kumppanimaiden ja kansainvälisten rahoittajien yhteistyötä erilaisten hankkeiden rahoittamiseksi. Tämän lisäksi Suomi haluaa lisätä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Viisivuotinen ohjelma tukee kansainvälisesti sovittujen standardien, kuten WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön toimeenpanoa.

"Yhteensä 196 maata ovat jo vuonna 2005 hyväksyneet ja sitoutuneet toteuttamaan kansainvälisen terveysturvasäännöstön, mutta vain viidennes on sen tähän mennessä tehnyt. Terveyssäännöstö on monelle maalle hyvin haastava ja siksi terveysturvaohjelmassa yritetään mahdollistaa askeltaen etenemistä, jotta tavoitteisiin päästäisiin", Sillanaukee sanoo.

GHSA-ohjelma keskittyy vahvasti tekemiseen. Ohjelma koostuu 11 konkreettisesta osa-ohjelmasta, kuten antimikrobiresistenssin rajoittaminen, bioturvallisuuden parantaminen ja laboratoriokapasiteetin rakentaminen. Ohjelmassa mukana olevat maat ovat voineet sitoutua näihin sekä kehittääkseen omaa terveysturvaansa että tukeakseen jotain muuta maata. Suomi on muun muassa sitoutunut Tansaniassa kenttälaboratorioiden ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. 

Maailmanlaajuisesti terveysturvallisuutta edistävä Global Health Security Agenda (GHSA) perustettiin helmikuussa 2014 Yhdysvaltojen aloitteesta. Ohjelmassa on mukana yli 40 maata sekä keskeiset kansainväliset järjestöt, kuten Maailman terveysjärjestö WHO, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ja Maailman eläintautijärjestö OIE, Maailmanpankki, Euroopan Unioni sekä Interpol.

Lisätietoja:

Kansainvälisten asiain neuvos  Outi Kuivasniemi +358 2951 63117

GHSA webbnyheter