Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/111

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 100/2020 vp; EV 86/2020 vp)

HE 100/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Outi Kuivasniemi, Kansainvälisten asiain neuvos p.029 5163117
Esitys
Tasavallan presidentti hyväksyy Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen