Hyppää sisältöön
Media

WHO:s globala konferens om hälsofrämjande ordnas i Finland i juni

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 31.5.2013 7.30
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ordnar i samarbete med Världshälsoorganisationen (WHO) en global konferens om hälsofrämjande i Finlandiahuset i Helsingfors 10-14.6.2013. Konferensens tema är hälsa i all politik, det vill säga beaktandet av hälsoaspekterna inom allt samhälleligt beslutsfattande.

På konferensen diskuteras bland annat hälsofrämjandets ekonomiska verkningar, samhällsplaneringens betydelse för människans välfärd och utmaningarna inom matsäkerheten.

Konferensordförande är omsorgsminister Susanna Huovinen och WHO:s generaldirektör Margaret Chan.

"I Finland har de olika aktörerna ett gott samarbete. Resultaten är övertygande inom många områden, såsom inom trafiksäkerheten, förebyggandet av olycksfall, förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar och minskningen av tobaksrelaterade sjukdomar", konstaterar omsorgsminister Huovinen.

"Många hälsoproblem har sina rötter utanför hälsosektorn. Därför är det viktigt att samhällets olika sektorer ger sig i kast med problemen", fortsätter ministern.

Globala konferenser om hälsofrämjande har ordnats med fyra års mellanrum sedan 1986. Cirka 800 företrädare för medlemsstaterna, organisationer, experter och den privata sektorn väntas delta i konferensen i Helsingfors. Finland betraktas som ett mönsterland inom hälsofrämjande, och konferensen har väckt stort intresse ute i världen.

Närmare information

Direktör Taru Koivisto, tfn 2951 63323 (hälsofrämjande och hälsa i all politik)
Konsultativa tjänstemannen Eeva Ollila, tfn 2951 63327 (hälsofrämjande och hälsa i all politik)
Konsultativa tjänstemannen Outi Kuivasniemi, tfn 2951 63117 (Konferensen om hälsofrämjande)
Informatör Jessica Gustafsson, tfn 0295 163 134 (medieförfrågningar)

www.healthpromotion2013.org
Twitter: @healthpromo2013, #healthinall
 

 


På andra webbplatser

www.healthpromotion2013.org


På vår webbplats

Folkhälsoarbete för bättre hälsa

Health in All Policies: Seizing opportunities, implementing policies (Publications of the Ministry of Social Affairs
and Health 2013:9) 

Tapani Melkas: Terveys kaikissa politiikoissa -periaate Suomen terveyspolitiikassa

Sivun alkuun