Hyppää sisältöön
Media

Vulkanutbrottet orsakar ingen fara för hälsan i Finland

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 15.4.2010 15.55
Pressmeddelande -

De mineralhaltiga partiklar och den svaveldioxid som släppts ut mot atmosfären från vulkanutbrottet på Island har inte påverkat kvaliteten på andningsluften på marknivå i Finland. Därför orsakar dessa inte för närvarande någon hälsofara för andnings- eller hjärtsjuka eller för andra känsliga befolkningsgrupper. Det är inte heller nödvändigt att undvika att röra sig utomhus.

Social- och hälsovårdsministeriet och institutet för hälsa och välfärd (THL) informerar

Hälsovårdsmyndigheterna och Meteorologiska Institutet följer med utvecklingen av situationen.

Ytterligare uppgifterSpecialforskare Raimo Salonen, THL, tfn 020 610 6348, 0400 673 198
Överläkare Mikko Paunio, SHM, tfn 050 577 1968

På andra webbplatser

Luftkvaliteten nu (Luftkvalitet i Finland portalen)

Meteorologiska Institutet

Sivun alkuun