Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvoston asetus määrittelee melualtistuksen rajat

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2006 12.00
Tiedote -

Uusi asetus määrittelee melualtistuksen toiminta- ja raja-arvot. Altistuksen alempi toiminta-arvo on 80 dB, ylempi toiminta-arvo 85 dB ja raja-arvo on 87 dB. Uutta aikaisempaan verrattuna on altistuksen alempi toiminta-arvo 80 dB, jonka ylittyessä työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän saatavilla on henkilökohtaiset kuulonsuojaimet ja mahdollisuus lääkärintarkastukseen. Myös altistuksen raja-arvo 87 dB on luonteeltaan uusi. Kuulonsuojainten vaikutus huomioon ottaen sen ylittyminen edellyttää työnantajalta välitöntä reagointia altistuksen vähentämiseksi alle raja-arvon.

Hallitus antoi asetuksen työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta torstaina 26. tammikuuta 2006. Asetus tulee voimaan 15. helmikuuta 2006. Samalla kumotaan valtioneuvoston päätös työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta (ns. melupäätös). Musiikki- ja viihdealalla asetusta sovelletaan vasta 15 helmikuuta 2007 lukien, mihin saakka alalla sovelletaan muutoin kumottavaa melupäätöstä. Valtioneuvoston asetus täydentää nykyistä lainsäädäntöämme ja sillä pannaan täytäntöön EU:n ns. meludirektiivi (2003/10/EY).

Asetusta sovelletaan työhön, jossa työntekijät altistuvat melulle ja johon sovelletaan työturvallisuuslakia. Asetuksessa on tarkemmat säännökset melualtistuksen arvioinnista, mittauksesta, toimenpiteistä toiminta- tai raja-arvojen ylittyessä, meluntorjuntaohjelmasta sekä työntekijöille annettavasta ohjauksesta.

Lisätietoja: hallitussihteeri Tuula Andersin, puh. (09) 160 74801 ja yli-insinööri Ilkka Kyttälä, puh. (09) 160 72493.

Sivun alkuun