Hyppää sisältöön
Media

Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämissuunnitelma valmistui

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2012 8.36
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko on päättänyt vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen suuntaviivoista sosiaalivakuutuksen asiantuntijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Asiantuntijoiden ehdotuksista on valmisteltu ministeriössä toimenpideohjelma, jota toteuttamaan asetetaan työryhmä. Työryhmään kutsutaan mukaan sekä järjestelmän että potilaiden edustajia.

"Olen iloinen, että asiantuntijat ovat keskustelleet todella avoimesti ja rakentavasti. Toimenpideohjelma antaa meille monia käytännön keinoja vakuutuslääkärijärjestelmän parantamiseen. Työryhmä voi vielä täydentää ohjelmaa aloitettuaan työskentelynsä ", ministeri Risikko kertoi.

Hakijan osallisuutta, tiedonsaantia ja luottamusta järjestelmään lisätään

Asiantuntijoiden mukaan keskeinen ongelma on, että hakijat eivät koe olevansa riittävän osallisia oman asiansa käsittelyssä. Keskusteluissa on noussut esiin muun muassa tietojen vaihdon parantaminen hakijan, hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin välillä sekä etuuspäätösten perustelujen parantaminen.

Etuuspäätösten perustelut ovat olennaisia hakijan oikeusturvan kannalta. Riittävät ja ymmärrettävät perustelut antavat hakijalle edellytykset arvioida muutoksenhaun tarvetta sekä toisaalta helpottavat kielteisen päätöksen hyväksymistä. Etuuspäätösten ja muutoksenhakuratkaisujen perustelujen parantaminen lisäisi järjestelmän avoimuutta. Muutoksenhakujärjestelmässä lääketieteellisen arvioinnin läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa myös lisäämällä ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden käyttöä.

Väärät käsitykset vakuutuslääkärijärjestelmästä aiheuttavat epäluottamusta järjestelmää kohtaan. Jatkossa etuudenhakijalle annettaisiin enemmän tietoa etuuden myöntöperusteista ja päätöksenteosta jo ennen etuuden hakemista.

Jotta lääkärinlausunnon rooli potilaan työkykyä kuvaavana asiakirjana tulisi selvemmäksi, lääkärinlausuntolomakkeita uudistetaan. Nykyinen, muihinkin tarkoituksiin käytettävä B-lausuntolomake saattaa antaa potilaalle sen virheellisen kuvan, että hoitava lääkäri ratkaisee oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen. Hoitavan lääkärin tehtävä ei ole ottaa kantaa työkyvyttömyyseläkeratkaisuun, vaan kuvata mahdollisimman tarkasti potilaan terveydentila.

Ministeri Risikko käynnisti keskustelut vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi kesäkuussa. Keskustelutilaisuuksissa on ollut mukana oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, hoitavien lääkäreiden, vakuutuslääkäreiden, potilaiden, sosiaalivakuutusta toimeenpanevien laitosten sekä muutoksenhakujärjestelmän edustajat. Potilaita ovat edustaneet Suomen Potilasliitto ja Vakuutusongelmaisten liitto.

Lisätietojaylijohtaja Outi Antila, p. 0295 163164, [email protected]
hallitussihteeri Inka Hassinen, p. 0295 163187, [email protected]
Toimenpideohjelma vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi (pdf, 96 kB )
Muualla palvelussamme

Ministeri Risikko käynnisti työn vakuutuslääkärijärjestelmän läpinäkyvyyden lisäämiseksi (Verkkouutinen 18.6.2012) 

Sivun alkuun