Hyppää sisältöön
Media

Undersökning över effekten av åtgärder som stöder partiellt arbetsföra

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.4.2014 9.02
Pressmeddelande -

Programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet kompletteras med ett undersökningsprojekt som utreder hur verksamhetskonceptet som utvecklats i programmet fungerar och vilka effekter det har.

Nytt i konceptet är att arbetsgivaren eller arbets- och näringsbyrån utser en samordnare för arbetsför-mågan för att stöda den partiellt arbetsföra personen. Samordnaren planerar och skapar tillsammans med den partiellt arbetsföra av olika förmåner, tjänster och medel en individuellt anpassad helhet som ska hjälpa den partiellt arbetsföra att fortsätta att arbeta eller bli sysselsatt. I konceptet ligger tyngdpunkten i personens återstående arbetsförmåga, inte i det som gått förlorat.

Konceptets effekt och funktion undersöks samtidigt som det testas

Undersökningen som nu inleds består av kvalitativa fallstudier och en kvantitativ studie. Med undersökningen utreds de processer som genomförs i verksamhetskonceptet, faktorer som förhindrar och främjar konceptets genomförande, fördelarna och de ekonomiska effekterna. Konceptets funktion och resultat bedöms både ur klientens, organisationens och samhällets synpunkt.

Materialet samlas från de 12 pilotorganisationer på olika håll i Finland som testar Partiellt arbetsföra med i arbetslivet -programmets verksamhetskoncept. Undersökningsmetoder är bland annat temaintervjuer, modellering av processen, dagböcker och narrativa fallbeskrivningar.Vid bedömningen av de ekonomiska effekterna utnyttjas dessutom registerdata över bland annat invalid- eller sjukpensioner och sjukfrånvaron.

Undersökningen görs i samarbete med Arbetshälsoinstitutet.

Jämsides utbildas samordnare för arbetsförmågan

Undersökningen och utbildningen av samordnare som inleddes i mars stöder och gagnar varandra.

Målet med utbildningen är att deltagarna får goda färdigheter att tillsammans med den partiellt arbetsföra hitta individuella lösningar för att fortsätta arbeta eller för att komma ut i arbetslivet. Viktigast är att finna de rätta metoderna för att ta den återstående arbetsförmågan i bruk

Samordnarna för arbetsförmågan bekantar sig med utbudet av metoder och olika kombinationer av metoder samt intensifierar samarbetet med olika aktörer, bland annat sakkunniga inom servicesystemet.

Social- och hälsovårdsministeriet genomför utbildningen i samarbete med projektet Jamit - työurien jatkamisen tuki. Jamit finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och Europeiska socialfonden (ESF).

Ytterligare information om forskningsprojektet:
Nina Nevala, forskningschef, tfn 040 734 4166, [email protected]

Ytterligare information om utbildningen av samordnare för arbetsförmågan:
Raija Tiainen, projektchef, tfn 0295 163 610, [email protected]

 Programmet Partiellt arbetsföra med i arbetslivet

Verksamhetskoncept för att sysselsätta partiellt arbetsföra

En samordnare för arbetsförmågan ett stöd för partiellt arbetsföra

Sivun alkuun