Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työssään syöpäsairauden vaaralle altistuvien rekisteröinti tarkentuu

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.6.2020 14.14
Tiedote 150/2020

Syyskuun alussa tulee voimaan uusi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä.

Työnantajalla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus pitää luetteloa sellaisista työpaikalla käytetyistä aineista, seoksista ja työmenetelmistä, jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää. Samoin työnantajan on pidettävä rekisteriä niistä työntekijöistä, jotka altistuvat näille tekijöille. Työnantaja ilmoittaa nämä henkilöt myös Työterveyslaitoksen pitämään niin sanottuun ASA-rekisteriin.

Laissa säädetään jatkossa myös tietojen luovuttamisesta ASA-rekisteristä sekä tietojen säilyttämisajoista EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Lisäksi lakiin on sisällytetty määritelmät syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista, joita lain velvoitteet koskevat. Määritelmät on yhdenmukaistettu EU-lainsäädännön kanssa. Luetteloitavat aineet määritellään EU:n niin kutsutun CLP-asetuksessa (Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus).

Tasavallan presidentti vahvisti lain 11.6.2020. Lailla kumottiin aiempi vastaava laki.

Lisätietoja

hallitussihteeri Tuula Andersin, p. 0295 163 506, [email protected]
neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski, p. 0295 163 565, [email protected]

Sivun alkuun