Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työeläkelakien mukainen palkkakerroin ja työeläkeindeksi vahvistettiin

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.10.2004 11.50
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti keskiviikkona 27. lokakuuta kolmella asetuksella vuodelle 2005 työntekijän eläkelaissa tarkoitetun palkkakertoimen, työeläkeindeksiluvun ja ns. siirtymäajan indeksiluvun. Palkkakertoimeksi ensi vuodelle vahvistettiin 1,028. Vuodelle 2005 työeläkeindeksiluvuksi vahvistettiin 2047 ja eläkeuudistukseen liittyen eräiden eläkkeiden määräytymisen osalta ns. siirtymäajan indeksiluvuksi 2191.

Vahvistettu palkkakerroin merkitsee 2,8 prosentin nousua vuonna 2004 käytettyyn indeksiin verrattuna. Työeläkeindeksi nousee runsaat 0,9 prosenttia ja siirtymäajan indeksi merkitsee vajaan 1,9 prosentin nousua edelliseen vuoteen verrattuna.

Suomessa turvataan pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien reaaliarvo siten, että nämä etuudet tarkistetaan vuosittain indeksillä, joka ottaa huomioon palkka- ja kuluttajahintatason vuotuiset muutokset.

Palkkakerrointa käytetään ansioeläkkeiden määräytymisen perusteena. Tämän lisäksi sitä käytetään sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityishoitorahan sekä kuntoutusrahan määrittelyn tulorajoissa sekä poikkeustapauksissa myös työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan määrittämisessä. Palkkakerrointa käytettäisiin myös tapaturmavakuutuksen vuosityöansioiden määrittämisessä.

Työeläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat ansioeläkelakien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet, sotilasvammalain mukaiset eläkkeet, sukupolvenvaihdoseläkkeet, luopumiseläkkeet, -korvaukset ja -tuet, kuntoutusrahan vähimmäismäärä sekä virkamieslain mukainen toistuva korvaus. Myös tapaturmavakuutuslain, sotilastapaturmalain sekä liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövakuutuksesta annetun lain mukaiset maksussa olevat etuudet on tarkoitus sitoa työeläkeindeksiin.

Palkkakertoimen ja työeläkeindeksin muutoksesta aiheutuvat etuuksien lisäkustannukset ovat arviolta yhteensä 181 miljoonan euroa. Valtion osuus tästä on noin 67 miljoonaa euroa ja kuntien osuus yhteensä noin 25 miljoonaa euroa, kun mukaan ei lasketa omaishoidon eikä perhehoidon tuesta ja palkkiosta aiheutuvia lisäkustannuksia. Muun osan kustantaa pääasiassa yksityisten alojen eläkejärjestelmä.

Asetukset tulevat voimaan 1.1.2005.

Lisätietoja:
hallitussihteeri Maritta Hirvi, puh. 09-160 74338

Sivun alkuun