Hyppää sisältöön
Media

Tunnustuspalkinto Kuopion kaupungin vapaa-ajan keskukselle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.1.2006 8.00
Tiedote -

Terveyden edistämisen aluekierroksella Kuopiossa 24. tammikuuta pidetyssä seminaarissa jaettiin alueen Vuoden terveysteko -tunnustuspalkinto Kuopion kaupungin vapaa-ajan keskukselle Kunnossa Kaiken Ikää Kuopiossa -hankkeesta. Palkinnon luovutti peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ja sen vastaanottivat liikunnanohjaustiimin vetäjä Johanna Lamminaho ja toimialajohtaja Jaana Vasankari Kuopion kaupungin vapaa-ajan keskuksesta sekä osastonhoitaja Maija Roine sosiaali- ja terveyskeskuksesta.

KKI-Kuopiossa -hankkeen kohderyhmään kuuluvat nimensä mukaisesti kaiken ikäiset kuopiolaiset, mutta päähuomio on yli 50-vuotiaissa liikkumattomissa, vähän liikkuvissa ja ylipainoisissa. Hankkeella kehitetään mm. kaupungin, kansalaisopiston, oppilaitosten ja kolmannen sektorin yhteistyötä sekä liikuntapalveluketjua.

Uusimpia Kuopiossa käyttöön otettuja innovaatioita ovat liikuntaneuvola ja internetissä toimiva liikuntakalenteri, jolla ohjataan eri toimijoiden järjestämiin matalan kynnyksen ryhmiin. Internetin liikunnanhakuohjelmalla kuopiolaiset löytävät tietoa kaikesta kaupungin liikuntatoiminnasta.

Lisäksi Kuopioon on perustettu liikunnan starttiryhmiä ylipainoisille, ikääntyneille ja toimintakykynsä menettäneille. Myös haja-asutusalueiden vertaisohjattujen ryhmien tarve on kartoitettu, ja ohjaajille järjestetään koulutusta.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden edistämisen keskus, Stakes, Kansanterveyslaitos ja Suomen Kuntaliitto sekä Työterveyslaitos jakavat Terveyden edistämisen aluekierroksella alueelliset Vuoden terveysteko -kunniamaininnat.

Terveyden edistämisen keskus jakaa vuosittain valtakunnallisen terveystekopalkinnon, jonka sijasta tänä vuonna jaetaan alueelliset tunnustukset. Palkitsemisperusteissa painotettiin etenkin palkittavan toiminnan/ohjelman/hankkeen monialaista ja -ammatillista yhteistyötä ja näyttöä tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Lisätietoja aluekierroksesta:
apulaistiedotuspäällikkö Tarja Tamminen, STM, puh. 050 3070256

Lisätietoja KKI-hankkeesta:
projektisihteeri Miia Malvela, LIKES-tutkimuskeskus, puh. 014 2601581, [email protected]

Sivun alkuun