Hyppää sisältöön
Media

Töiden uudelleenjärjestelyt ja työn epävarmuus stressaavat eniten

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2013 12.05
Tiedote -

Suomalaisille työntekijöille eniten työperäistä stressiä aiheuttavat töiden uudelleenjärjestely ja työsuhteen epävarmuus. Stressaavaksi koetaan myös työn määrä sekä työtehtävien ja vastuiden epäselvyys työyhteisössä.

Tiedot ilmenevät juuri julkaistusta Euroopan työterveys- ja -turvallisuusviraston (Bilbao-virasto) tekemästä mielipidekyselystä, johon vastasi noin 550 suomalaista työntekijää. Yhteensä kyselyyn vastasi yli 16 000 työntekijää 31:stä Euroopan eri maasta. Euroopan laajuinen kysely tehtiin nyt kolmatta kertaa.

Työperäisen stressin syyt eurooppalaisille yhteisiä

Kun vastaajia pyydettiin nimeämään kuudesta vaihtoehdosta työperäisen stressin yleisin syy, 65 prosenttia valitsi töiden uudelleenjärjestelyn tai työsuhteen epävarmuuden. Työtuntien tai työn määrän valitsi 58 prosenttia ja työtehtävien ja vastuualueiden epäselvyyden 53 prosenttia.

Suomen tulokset ovat linjassa muiden Euroopan maiden tulosten kanssa, sillä työn uudelleenjärjestelyä tai epävarmuutta pidetään kaikkialla Euroopassa yleisimpänä työperäisen stressin syynä.

Työperäistä stressiä pitää työpaikallaan harvinaisena 49 prosenttia suomalaisista vastaajista, kun taas 38 prosenttia pitää sitä melko yleisenä ja vain 6 prosenttia erittäin yleisenä. Suomen tulokset poikkeavat jonkin verran koko kyselyn tuloksista: kaikista kyselyyn vastanneista työperäistä stressiä pitää harvinaisena 45 prosenttia, melko yleisenä 35 prosenttia ja erittäin yleisenä 16 prosenttia.

Suomalaisista vastaajista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että stressi on työpaikalla hallinnassa. Luku on hieman korkeampi kuin eurooppalainen keskiarvo (54 prosenttia).

Mikä on Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto?

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto - josta Suomessa käytetään myös nimeä Bilbao-virasto - on Euroopan unionin virasto, joka tuottaa ja jakaa tietoa työterveydestä ja -turvallisuudesta.

Virasto on vuodesta 2000 lähtien järjestänyt eurooppalaisia kampanjoita, joiden avulla virasto levittää tietoa työterveyden ja työturvallisuuden riskeistä, niiden vaikutuksesta työntekijöiden työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Vuosien 2012-2013 kampanjateemana on Yhteistyöllä riskit hallintaan.

Bilbao-viraston yhteistyökumppaneita ovat muun muassa eri maiden hallitukset, työmarkkinajärjestöt, työterveyden ja -turvallisuuden tutkimuslaitokset, alan sidosryhmäverkostot ja yritykset.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hannu Stålhammar, p. +358 295 163 469, [email protected]Muualla verkossa

EU-OSHAn koko Euroopan laajuinen mielipidekysely paljastaa työperäisen stressin yleiset syyt (Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston tiedote 9.5.2013)

Sivun alkuun