Hyppää sisältöön
Media

Tjänster som en socialarbetare föreslår ska ordnas för en klient inom barnskydd

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 18.8.2010 13.33
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet håller på att bereda ett ändringsförslag till barnskyddslagen, enligt vilket kommunen ska ordna de socialvårdstjänster som den för barnets angelägenheter ansvariga socialarbetaren anser nödvändiga för en klient inom barnskyddet. Socialarbetaren antecknar i klientplanen de tjänster som han eller hon bedömer vara nödvändiga. Enligt utkastet till förslag ska dessa tjänster i framtiden ordnas inom den tid som socialarbetaren betraktar som nödvändig med hänsyn till barnets hälsa eller utveckling.

Lagändringen i synnerhet förväntas öka anlitandet av hemtjänst. Hemtjänsten är en lågtröskeltjänst, som används när till exempel klienten på grund av sjukdom behöver hjälp hemma för att klara vardagsbestyren. Det är kommunernas ansvar att ordna tjänsten. År 2009 fick 8 961 barnfamiljer hemvårdshjälp medan ännu år 1995 omfattades 29 992 barnfamiljer av tjänsten. Den stora minskningen i anlitandet av hemtjänst är ett tecken på att barnfamiljerna inte erbjuds tillräckligt med tidigt stöd.

Den föreslagna reformen betonar barnskyddsarbetet som en tjänst som stöder barn och familjer. Med hjälp av förebyggande tjänster kan man minska behovet av tyngre stödåtgärder såsom placering utom hemmet. Enligt den respons som ministeriet fått räcker inte enbart rekommendationer att öka användningen av stödtjänster i kommunerna utan yrkesutbildade inom barnskyddet hoppas på en ändring av lagen.

Enligt utkastet till förslag ska kommunen vidare besluta om varje tjänst. Kommunen kan besluta om den ska ordna tjänsterna själv eller köpa dem annanstans. Lagen avser att träda i kraft den 1 januari 2011.

Utkastet till lagförslag kan läsas på webbplatsen för handboken i barnskydd (Lastensuojelun käsikirja). Social- och hälsovårdsministeriet håller som bäst på att samla in kommentarer om utkastet från både yrkesutbildade och klienter inom barnskyddet.

Ytterligare uppgifter 

Lotta Silvennoinen, konsultativ tjänsteman, tfn (09) 160 74358, [email protected]På andra webbplatser

Valmisteilla olevaan lastensuojelulain muutosesitykseen odotetaan kommentteja (Lastensuojelun käsikirja)

Sivun alkuun