Hyppää sisältöön
Media

Tartuntatautilaki muuttuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2003 11.46
Tiedote 178/2003

Valtioneuvosto esittää tartuntatautilain muuttamista. Esityksen mukaan laissa säädettäisiin tarkemmin kuin tähän asti tartuntatauti-ilmoituksen tekemisestä, ilmoituksiin sisällytettävistä ja tartuntatautirekisteriin talletettavista tiedoista sekä rekistereihin talletettujen tietojen säilyttämisestä. Lisäksi laissa mahdollistettaisiin tunnistetietojen, kuten henkilötunnusten liittäminen tartuntatauti-ilmoituksiin nykyistä laajemmin. Hallitus päätti torstaina 12. kesäkuuta esittää, että tasavallan presidentti antaisi eduskunnalle esityksen lain muuttamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2004.

Laissa täsmennetään myös sairaanhoitopiirien tehtäviä tartuntatautien torjuntatyössä. Sairaanhoitopiirien alueellinen ohjausvastuu korostuu. Piirit voivat ylläpitää lääkkeille erityisen vastustuskykyisten bakteerien ilmenemisen ja leviämisen estämiseksi näiden bakteerien kantajista erillistä rekisteriä. Lakiesityksessä mainitaan myös sairaalainfektioiden torjunta osana yleistä tartuntatautien vastustamistyötä.Uudella lailla parannetaan Kansanterveyslaitoksen ja sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavan lääkärin tiedonsaantioikeutta tartuntatautiepidemian syyn selvittämistä varten. Myös kunnassa tartuntatautien torjunnasta vastuussa olevan lääkärin tiedonsaantioikeutta lisätään. Esityksen mukaan lääkäri voi saada tartuntatautirekisteristä tartuntatautien torjuntaa varten välttämättömät tiedot oman väestönsä tartuntatautitapauksista.Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä voitaisiin kiireellisessä, väestön terveyttä vakavasti uhkaavassa tilanteessa määräaikaisesti soveltaa uuteen tartuntatautiin, mitä on säädetty yleisvaarallisista tartuntataudeista.

Sivun alkuun