Hyppää sisältöön
Media

Suomalaisilla jatkossa oikeus hakeutua hoitoon muihin EU-maihin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2013 9.00
Tiedote -

Suomalaisille potilaille korvataan jatkossa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä annettu terveydenhoito samoin periaattein kuin Suomessakin. Tämän mahdollistaa potilasdirektiivi viimeistään ensi vuoden alusta. Potilasdirektiivin lähtökohta on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä on valmistellut potilasdirektiivin toimeenpanoa Suomessa. Ohjausryhmässä on pohdittu sitä, miten ulkomailla aiheutuneet kustannukset korvataan potilaalle ja kuinka kustannukset jaetaan. Nyt pyydetään lausuntoja arviomuistiosta, joka sisältää muun muassa neljä vaihtoehtoista korvausmallia.

Valittava korvausmalli määrittää potilaan omavastuun

Suomessa potilaan omavastuu riippuu siitä, käyttääkö hän julkisia vai yksityisiä terveyspalveluja. Potilasdirektiivin toimeenpanossa on ratkaistava, rinnastetaanko ulkomailla saatu hoito Suomessa yksityiseen vai julkiseen terveydenhuoltoon.  Potilaalle maksettava korvaus ja potilaan omavastuu riippuvat siitä, mikä malleista valitaan. Korvausmallista riippuu myös se, vastaisiko kustannuksista valtio, potilaan kotikunta vai sairausvakuutus.

Kaikissa malleissa lähtökohta on, että potilas maksaa hoitokustannukset aina ensin itse hoidonantajalle. Maksuun potilas voisi hakea jälkikäteen korvausta. Ohjausryhmässä on katsottu, että potilaan kannalta yksinkertaisin menettely olisi korvaushakemuksen jättäminen Kansaneläkelaitokselle kuten nykyisinkin ulkomailla aiheutuneesta hoitokustannuksesta.

Jos potilas hakee ulkomailta hoitoa, matkakustannukset jäisivät käytännössä lähes kokonaan hänen maksettavakseen. Sairausvakuutuksesta korvattaisiin matkakustannukset vain lähimpään hoitopaikkaan.

Myös muista EU-maista tulevilla potilailla on oikeus hakea terveyspalveluja Suomesta. Direktiivi velvoittaa kohtelemaan näitä henkilöitä kuten kunnan asukkaita. Ulkomailta Suomeen tulevan potilaan on päästävä kunnalliseen terveydenhuoltoon samassa ajassa ja samoin edellytyksin kuin kunnan asukkaiden. Potilas maksaa itse hoidon todelliset kustannukset ja hakee niihin jälkikäteen korvausta kotimaastaan.

Vain palveluvalikoimaan kuuluvia hoitoja korvataan

Vain sellainen ulkomailla saatu hoito korvataan, joka on Suomessakin korvattavaa. Ohjausryhmä on tehnyt ehdotuksia suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoimasta, jotta tiedettäisiin, mitkä hoidot ovat korvattavia.

Palveluvalikoima sisältäisi julkisen terveydenhuollon palvelut ja ne palvelut, joista saa sairausvakuutuksen Kela-korvauksia. Ohjausryhmä on suunnitellut, että jatkossa palveluvalikoimaa määrittelisi uusi toimielin, joka perustettaisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen.

Hoidon lisäksi potilasdirektiivi koskee myös lääkemääräyksiä. Yhdessä EU-maassa kirjoitetulla lääkereseptillä voi ostaa lääkkeitä myös muissa jäsenmaissa.

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 0295 163 356
ylitarkastaja Noora Heinonen, p. 0295 163 574, [email protected]


Liitteet

Arviomuistio rajat ylittävästä terveydenhuollosta (pdf, 894 kB )
Lausuntopyyntö rajat ylittävän terveydenhuollon arviomuistiosta (pdf, 156 kB )


Muualla palvelussamme

Potilasdirektiivi (teemasivu)

Suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima (Raportteja ja muistioita 2013:5) 

 

Sivun alkuun