Hyppää sisältöön
Media

Sosiaaliturvaetuuksien indeksitarkistukset vuodelle 2008

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2007 8.20
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 24. lokakuuta asetukset työntekijän eläkelaissa tarkoitetun palkkakertoimen ja työeläkeindeksin antamisesta sekä ns. siirtymäajan indeksiluvun vahvistamisesta. Asetuksilla vahvistettiin työeläketurvaa koskevat indeksiluvut vuodelle 2008. Työntekijän eläkelaissa (TyEL) ja myös muissa työeläkelaeissa säädetyt ansiorajat, rahamäärät ja rajamäärät tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta lukien palkkakertoimella ja maksussa oleva työeläke työeläkeindeksillä. Eräisiin työeläkkeisiin sovelletaan vuoteen 2011 saakka siirtymäajan indeksilukua. Palkka- ja kuluttajahintatason muutokset huomioon ottavilla indeksitarkistuksilla pyritään säilyttämään pitkäaikaisesti maksettavien sosiaaliturvaetuuksien tosiasiallinen arvo.

Vuodelle 2008 vahvistettiin palkkakertoimeksi 1,124, työeläkeindeksiksi 2178 ja siirtymäajan indeksiluvuksi 2363. Vahvistettu palkkakerroin merkitsee vajaan 2,2 %:n, työeläkeindeksi noin 2,4 %:n ja siirtymäajan indeksiluku noin 2,3 %:n nousua vuoteen 2007 verrattuna.

Työeläkeindeksiluvun tarkistus nostaa kaikkia siihen sidoksissa olevia sosiaaliturvaetuuksia vuoden 2008 alusta. Työeläkeindeksiin sidottuja ovat maksussa olevien työeläkkeiden ja työeläkelakien mukaisten perhe-eläkkeiden lisäksi sotilasvammalain mukaiset eläkkeet, sukupolvenvaihdoseläkkeet, luopumiseläkkeet, luopumistuet ja -korvaukset sekä kuntoutusrahan vähimmäismäärä. Myös tapaturmavakuutuslain, sotilastapaturmalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain ja ympäristövakuutuksesta annetun lain mukaiset etuudet on sidottu työeläkeindeksiin.

Palkkakerrointa käytetään sairausvakuutuslain mukaisten sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahojen, erityishoitorahan sekä kuntoutusrahan määrittelyn tulorajoissa, omaishoidon tuen vähimmäismäärän sekä perhehoitajalain mukaisen palkkion vähimmäis- ja enimmäismäärän määrittämisessä.

Indeksitarkistukset lisäävät sosiaaliturvaetuuksien kustannuksia ensi vuonna noin 439 miljoonaa euroa. Pääosan tästä maksaa yksityisten alojen eläkejärjestelmä. Valtiolle tuleva osuus on noin 102,8 miljoonaa euroa ja kunnille tuleva osuus noin 65 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: hallitussihteeri Maritta Hirvi, puh. (09) 160 74338.

Sivun alkuun