Hyppää sisältöön
Media

Sosiaalialan työnjakoa selkeytetään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2007 7.30
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkistanut sosiaalihuollon henkilöstön valtakunnalliset tehtävärakennesuositukset. Suositukset on valmisteltu yhteistyössä alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa osana Sosiaalialan kehittämishanketta.

Suosituksissa täsmennetään sosiaalialan eri ammattiryhmien, sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja lähihoitajien sekä päivähoidossa lastentarhanopettajien ja lähihoitajien välistä työnjakoa. Eri ammattiryhmien tehtäväjaon lähtökohtana on asiakasprosessi ja palvelujen vaikuttavuus.

Suosituksissa painotetaan, että sosiaalihuollon asiakasprosessilla on aina oltava vastuuhenkilö, joka vastaa palvelun toimivuudesta. Vastuuhenkilö on yleensä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut sosiaalityöntekijä. Laitoksissa ja vanhusten ja vammaisten palveluyksiköissä asiakasprosessin vastuuhenkilö voi olla myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Päiväkodinjohtaja vastaa lapsikohtaisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta päiväkodissa. Vastuuhenkilö ja prosessissa mukana olevat ammattilaiset muodostavat työryhmän, jonka työtä asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman tavoitteet ohjaavat samansuuntaisesti.

Useita toimia henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaamiseksi

Sosiaalialan kehittämishankkeessa on tehty useita toimia, joilla parannetaan henkilöstön saatavuutta, osaamista ja työoloja. STM valmistelee parhaillaan sosiaalialan henkilöstön valtakunnallisia mitoitussuosituksia, jotka annetaan vuoden 2008 loppuun mennessä. Opas kelpoisuuslain soveltamisesta ilmestyy kesäkuussa 2007 avuksi henkilöstön rekrytointiin. Ehdotukset sosiaaliasiamiestoiminnan kehittämisestä valmistuvat myös kesäkuussa 2007.

Henkilöstöä koskevia haasteita hallituskaudella on edelleenkin henkilöstön riittävyyden turvaaminen ja ammatillisen työn johtamisen vahvistaminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen uudistuvassa kunta- ja palvelurakenteessa.

Tehtävärakennesuositukset löytyvät osoitteesta www.stm.fi > Julkaisut
Pirjo Sarvimäki, Aki Siltaniemi (toim.). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus. Helsinki, 2007.

Osoitteesta www.stm.fi > Julkaisut > Erillisjulkaisut > Yhteisjulkaisut löytyy myös Jyväskylän yliopiston tutkija FT Vilma Luoma-ahon tuore sosiaalialaan liitettyjä mielikuvia tarkasteleva tutkimus.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Pirjo Sarvimäki, STM, (09) 160 73136, 050 3653802

Sivun alkuun