Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sosiaali- ja terveyshankkeiden valtionavustukset jaettu

Sosiaali- ja terveysministeriö
4.5.2005 6.00
Tiedote -

Päätökset Sosiaalialan kehittämishankkeen ja Kansallisen terveydenhuollon kehittämishankkeen mukaisista valtionavustuksista julkistettiin Helsingissä 4. toukokuuta. Peruspalveluministeri Hyssälän päätöksellä sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa reilua sataa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishanketta eri puolilla Suomea yhteensä 26 miljoonalla eurolla. Lääninhallitukset jakoivat osan kehittämishankkeiden mukaisista valtionavustuksista jo helmikuussa: Sosiaalihankkeen määrärahoista läänit jakoivat noin 14 miljoonaa euroa ja terveyshankkeen määrärahoista noin 10 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämiä valtionavustuksia jaetaan 28 sosiaalialan kehittämishankkeelle yhteensä 6 miljoonaa euroa ja 71 terveydenhuollon kehittämishankkeelle yhteensä 20 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli edellisvuotista enemmän: Sosiaalialan kehittämishankkeelle hakemuksia tuli 92 kappaletta, yhteissummaltaan noin 25 miljoonaa euroa. Terveyshankkeelle hakemuksia jätettiin 109 kappaletta, yhteensä 100 miljoonaa euroa. Erityisenä painoalueena molemmissa kansallisissa hankkeissa on palveluiden järjestäminen nykyistä suuremmalla väestöpohjalla. Nyt rahoitettavat hankkeet tuovat vahvan lisän hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistukselle.

Sosiaalialan kehittämishankkeita rahoitetaan lukumääräisesti eniten Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä. Asukasta kohden laskettuna eniten rahaa saa Lapin lääni. Rahoitettujen sosiaalialan seutuhankkeiden piirissä on nyt noin kaksi kolmasosaa Suomen kunnista. Rahoituksen painoalueita ovat lisäksi lapsiperheiden palvelujen verkostoiminen, sosiaalipäivystyksen toteuttaminen, tietoteknologian kehittäminen sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöjen palvelujen turvaaminen.

Terveydenhuollon kehittämishankkeista saivat väestömäärään suhteutettuna eniten avustusta Lapin ja Päijät-Hämeen maakunnat. Terveydenhuollon painoalueita ovat terveyskeskustoiminnan järjestäminen seudullisina kokonaisuuksina sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelujen kokoaminen nykyistä suurempiin yksiköihin. Lisäksi rahoitetaan valtakunnallisesti merkittäviä ehkäisevän työn hankkeita, lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden kokoamiseen ja kehittämiseen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseen tähtääviä hankkeita. Suurin yksittäinen painoalue terveydenhuollon valtionavustuksissa on tietoteknologian kehittäminen.

Luettelot hankkeista, joille on myönnetty valtionapua, löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta: Sosiaalialan kehittämishankkeet osoitteesta www.sosiaalihanke.fi ja terveydenhuollon hankkeet osoitteesta www.stm.fi >hankkeet > kansallinen terveydenhuoltoprojekti > hankerahoitus. Luetteloista löytyvät myös jokaisen hankkeen yhdyshenkilön yhteystiedot.

Lisätietoja:

Sosiaalialan kehittämishankkeet
Erikoistutkija Pirjo Marjamäki/ STM
p. 050 3806524

Terveydenhuollon kehittämishankkeet
Lääkintöneuvos Jouko Isolauri/ STM
p. 050 5160624

Sivun alkuun