Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvityshenkilö : Perhevapaakustannuksia tasattava yhteisvastuullisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.9.2005 8.30
Tiedote -

Perhevapaista työnantajille ja työntekijöille aiheutuvien kustannusten tasaamiseksi tarvitaan erillinen vanhempainvakuutus. Vanhempainvakuutuksesta korvattaisiin työnantajien perhevapaakustannuksia sekä maksettaisiin työntekijöiden vanhempainpäivärahat. Tasauksen laajentamisen kustannukset jaettaisiin yhteisvastuullisesti kaikkien työnantajien kesken. Tavoitteena on myös pidettävä isien selvästi nykyistä suurempaa osuutta perhevapaiden käytöstä, toteaa selvityshenkilö Janne Metsämäki raportissaan, jonka hän luovutti sosiaali- ja terveysministeriSinikka Mönkäreelle tiistaina 20. syyskuuta Helsingissä.

Nykyisin perhevapaiden käyttö ja perhevapaista aiheutuvat kustannukset jakautuvat epätasaisesti eri alojen työnantajien kesken. Perhevapaita käyttävät pääasiassa äidit, mikä rasittaa naisvaltaisten alojen työnantajia ja vähentää myös perhevapaita pitävien äitien ansioita. Selvityshenkilö esittää toimenpidekokonaisuutta isien perhevapaiden käytön lisäämiseksi ja perhevapaakustannusten tasaamiseksi.

Tasausta korotettava ja laajennettava

Selvitystyön loppuraportissa ehdotetaan vanhempainpäivärahojen korvaustasoa nostettavaksi 80 prosenttiin palkasta. Tämä lisäisi tasausta niille työnantajille, jotka maksavat palkkaa äitiys- ja vanhempainvapailta. Korotus helpottaisi selvityshenkilön mukaan mahdollisuuksia sopia palkallisesta äitiysvapaasta kaikilla aloilla. Korotus myös lisäisi isien mahdollisuuksia jäädä vanhempainvapaalle. Kyselyjen mukaan suurin syy isien vähäiseen vanhempainvapaan käyttöön on taloudellinen. Isillä on jo pitkään ollut mahdollisuus pitää pitkiä vanhempainvapaita, mutta vain muutama prosentti isistä pitää näitä vapaita. Lyhyemmät isyysvapaat ovat sen sijaan isien keskuudessa suosittuja. Jos isät pitäisivät enemmän pitempiä vanhempainvapaita, tasaantuisivat myös eri alojen väliset työnantajakustannukset.

Selvityshenkilö esittää myös tasauksen laajentamista sairaan lapsen hoidon ajalta maksettuihin palkkoihin. Työnantaja saisi näiltä ajoilta maksamiinsa palkkoihin korvausta, joka olisi vanhempainpäivärahan suuruinen.

Päivärahan korotus nostaisi myös vanhempainvapailta kertyviin vuosilomiin maksettavaa korvausta. Vuosilomapalkkoihin on haettu arvioitua vähemmän korvausta. Selvityksessä esitetään, että Kelan tulisi ilmoittaa mahdollisuudesta vuosilomakompensaatioon, kun työnantaja hakee korvausta vanhempainvapaalta maksamiinsa palkkoihin. Lisäksi Kelan tulisi ottaa käyttöön mahdollisuus hakea työnantajatasausta sähköisesti.

Esitykset päivärahojen tason korottamisesta ja tasauksen laajentamisesta lisäisivät vanhempainvakuutuksen menoja 178 miljoonalla eurolla. Tämä rahoitettaisiin ehdotuksen mukaan työantajien vanhempainvakuutusmaksulla, jonka suuruus olisi 0,29 prosenttia palkasta. Eduskunta edellytti keväällä tasa-arvolain uudistuksen hyväksyessään, että ryhdytään toimenpiteisiin vanhemmuudesta työnantajalle aiheutuvienkustannusten jakamiseksi yhteisvastuullisesti kaikkien työnantajien kesken.

Perhevapaalainsäädäntöä kehitettävä

Selvityshenkilö esittää, että perhelainsäädäntöä on kehitettävä joustavammaksi, jotta perheet voisivat sopia nykyistä helpommin siitä, että isäkin voi pitää osan vanhempainvapaasta. Pitäisi arvioida nykyisten ilmoitusaikojen tarkoituksenmukaisuutta sekä mahdollisuuksia muuttaa vapaiden pitoaikoja perustellusta syystä.

Oikeus sairaan lapsen hoitoon tulisi olla myös eri taloudessa asuvalla lapsen isällä, jos äiti ja isä ovat sopineet yhteishuoltajuudesta. Ns. bonusvapaan käyttöön tarvitaan joustoa siten, että vapaan käyttö ei olisi sidottu vanhempainvapaan loppuun. Perhevapaalainsäädännön kehittämistä selvittää lokakuun loppuun mennessä työministeriön työryhmä.

Isät enemmän perhevapaille

Isät tarvitsevat lisää tietoa mahdollisuuksista, muutosta asenteissa ja korotuksia vanhempainpäivärahojen tasoon, jotta isien perhevapaiden käyttö lisääntyisi. Molempien vanhempien perhevapaaoikeuksista pitäisi kertoa neuvolassa jo raskauden alkuvaiheessa. Äitiyspakkaukseen tulisi lisätä esite perhevapaista ja isien mahdollisuuksista vapaiden käyttöön. Neuvolatoiminnassa isät pitää ottaa paremmin huomioon ja kannustaa heitä osallistumaan lastenhoitoon. Työmarkkinaosapuolten tulee jatkaa tiedotus- ja kampanjayhteistyötä, jolla voidaan vaikuttaa siihen, että työpaikoilla suhtaudutaan myönteisesti isien perhevapaiden käyttöön sekä siihen, että isät tuntevat mahdollisuutensa myös pitempien perhevapaiden käyttöön.

Lisätietoja: selvityshenkilö Janne Metsämäki p. 040-522 3614 tai osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Välimäki p. 09-160 73194, sosiaali- ja terveysministeriö

>> Perhevapaista aiheutuvien kustannusten korvauksen kehittäminen. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2005:16

Sivun alkuun