Hyppää sisältöön
Media

Samma utredningsmodell för misshandels- och sexualbrott mot barn

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.9.2013 9.11
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att misshandelsbrott mot barn börjar utredas enligt samma modell som sexualbrott. Ansvaret för kostnaderna som uppstår av utredningen skulle flyttas från kommunerna till staten.

Universitetens sjukvårdsdistrikt skulle ansvara för att ordna undersökningarna, och i utredningen av misshandelsbrott skulle man använda samma metoder och personal som man nu använder i utredningen av sexualbrott mot barn.

De undersökningar som avses i lagen skulle vara sådana undersökningar och utredningar som utförs för att utreda eventuella brott mot barn och för att bedöma skador. Dessa kan vara att intervjua barnet, nödvändiga somatiska, psykologiska och andra medicinska undersökningar samt ett utlåtande som baserar sig på undersökningarna. I undersökningen ingår även intervjuer med föräldrarna eller fosterföräldrarna.

Lagändringen möjliggör även att nödvändig information om misshandelsbrott överlåts mellan polisen och hälsovården. Den rättspsykiatriska enheten skulle ha rätt att få tillgång till den information som är nödvändig för undersökningen, och den skulle kunna överlåta den information som insamlats under undersökningen till polisen, åklagaren eller domstolen utan vårdnadshavarens medgivande.

Målet är att illa behandlade barns rättsskydd tillgodoses på ett enhetligt sätt i hela landet, och på ett sätt som är likvärdigt med de barn som utsatts för sexualbrott.

Enligt polisens handräckningsbegäran undersöktes 74 fall av barnmisshandel i den rättspsykiatriska enheten för barn år 2009. År 2010 gjordes 101 undersökningar, och 2011 var antalet undersökningar 133. År 2011 gjordes 244 undersökningar av sexualbrott mot barn, och 2012 var antalet 289.

Regeringen gav en proposition gällande ärendet måndagen den 16 september. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2014 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen avses träda i kraft i början av 2014.

Ytterligare information

Regeringsråd Anne Koskela, tfn 02951 63384Sivun alkuun