Hyppää sisältöön
Media

Rättelseförfarandet som gäller socialskyddsförmåner förenklas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.6.2011 10.31
Pressmeddelande -

En försäkringsanstalt som har beviljat en socialskyddsförmån kan i framtiden i vissa fall genom ett enklare förfarande än för närvarande rätta sitt beslut.

Ett enklare förfarande är möjligt i en situation där förmånstagaren för samma tid har beviljats någon annan förmån. För närvarande avgörs saken på nytt genom ett så kallat förfarande för undanröjande av beslut. Förfarandet gör behandlingen av ärendet smidigare, och de försäkrade får beslut snabbare är tidigare.

Regeringen föreslog att lagarna som gäller saken ska stadfästas torsdagen den 16 juni. Avsikten är att republikens president stadfäster dem på fredagen. Lagarna träder i kraft 1.7.2011.

Ytterligare uppgifter

Regeringssekreterare Tiina Muinonen, tfn 09 160 74412, [email protected]På vår webbplats

Ändringssökande i försäkringsärenden  

Sivun alkuun