Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus uudistuu

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.10.2004 6.53
Tiedote -

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus uudistuu. Uuden sopimuksen tavoitteena on selkeyttää pohjoismaisten määräysten ja EU-lainsäädännön suhdetta. Sopimuksessa on otettu huomioon muutokset, jotka Euroopan unioni on tehnyt neuvoston sosiaaliturva-asetukseen. Nykyisen sopimuksen pohjoismaiset erityismääräykset on säilytetty uudessa sopimuksessa. Sopimus ei tuo muutoksia sosiaaliturvamaksujen maksamiseen eikä eläkkeisiin.

Pohjoismaasta toiseen liikkuviin työntekijöihin ja eläkkeensaajiin sekä heidän perheenjäseniinsä sovelletaan Euroopan yhteisön lainsäädäntöä. Muihin henkilöihin sovelletaan pohjoismaista sopimusta. Sopimuksen mukaan pääsääntö on, että henkilön sosiaaliturva määräytyy asuinmaan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi päätoiminen opiskelija kuuluu sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa hän asuu vakinaisesti.

Nykyinen pohjoismainen sosiaaliturvasopimus vuodelta 1992 on ollut voimassa 1.1.1994 lukien. Erityisesti EU-lainsäädäntöön tehtyjen muutosten ja EY-tuomioistuimen ratkaisujen vuoksi on vuoden 1992 sopimusta pidetty tarpeellisena uudistaa. Uusi sopimus on valmisteltu pohjoismaisen sosiaalipoliittisen komitean asettamassa työryhmässä. Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus on allekirjoitettu elokuussa 2003 ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on annettu laki maaliskuussa 2004.

Hallitus päätti asiaa koskevan asetuksen sisällöstä torstaina 7. lokakuuta.Tasavallan presidentti antanee asetuksen perjantaina. Asetus tullee voimaan 13.10.2004. Uusi pohjoismainen sosiaaliturvasopimus Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä on voimassa 1.9.2004 lukien.

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Marja-Terttu Mäkiranta puh.09-160 73877, 050-500 2894
apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Anne Neimala puh. 09- 160 73870, 050-559 9166

Sivun alkuun