Hyppää sisältöön
Media

Pneumokockvaccinet införs i vaccinationsprogrammet för barn

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 23.4.2010 9.51
Pressmeddelande -

Pneumokockkonjugatvaccinet tas in i det allmänna vaccinationsprogrammet i höst. Social- och hälsovårdsministeriet utgav en förordning i ärendet 23 april, 2010. Förordningen träder ikraft 1 september, 2010.

Pneumokockvaccinet är till nytta för både barn och vuxna. Enligt pneumokockarbetsgruppens utredning kommer tillägget av vaccinet i vaccinationsprogrammet troligen att hindra 80 barn under fem år att få en allvarlig infektion som kräver sjukhusvård, 190 lunginflammationer och cirka 9 000 mellanöroninfektioner samt ett barns död. Man bedömer att vaccineringen av barn även kommer att minska vuxnas insjuknande.

Framöver ges pneumokockvaccinet vid rådgivningarna som en del av barnens vaccinationsprogram. Vaccinet ges i tre doser vid 3 månaders, 5 månaders och 12 månaders ålder. Vaccinationstäckningen har traditionellt varit god i Finland och globalt föredömlig, eftersom nästan alla barnfamiljer använder sig av den kommunala barnrådgivningens tjänster.  

För närvarande ingår pneumokockvaccinet i 35 länders vaccinationsprogram. Av länderna i Västeuropa är det bara några som inte har pneumokockvaccinet i sitt vaccinationsprogram.

Ytterligare uppgifter

medicinalråd Merja Saarinen, tfn 09 160 74030, [email protected]På vår webbplats

Bekämpning och förebyggande av smittsamma sjukdomar

 

På andra webbplatser

Vacciner mot pneumokockinfektioner (THL)

Pressmeddelande: Pneumokockvaccinet tas med i det nationella vaccinationsprogrammet i september 2010 (THL)  

Sivun alkuun