Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Oppaasta apua pitkittyneeltä sairauslomalta töihin palaavalle

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.12.2005 11.10
Tiedote -

Työntekijän sairausloma voi jatkua joskus pitkään. Miten auttaa tällaisessa tilanteessa työntekijä takaisin työhön? Apua löytyy Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu -oppaista. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaat sekä työnantajalle (Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu. Opas työnantajalle) että työntekijälle (Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu. Opas työntekijälle).

Opas työntekijälle tarkastelee työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon roolia onnistuneen työhön paluun toteuttamisessa. Opas rohkaisee pitkällä sairauslomalla olevaa pitämään yhteyttä työpaikkaansa ja työterveyshuoltoon, jotta työhön paluu tapahtuisi oikea-aikaisesti ja turvallisesti. Samalla esitellään myös työpaikan ulkopuolelta saatavissa olevat palvelut ja taloudellinen tuki.

Opas työnantajalle antaa tietoa kuinka pitkällä sairauslomalla olevaa työntekijää voidaan tukea työhön paluussa. Työnantajaa kannustetaan laatimaan työyhteisölle selkeät toimintatavat turvallisen ja oikea-aikaisen työhön paluun tukemiselle. Oppaassa korostetaan työntekijän, lähiesimiehen ja työterveyshuollon yhteistyötä työhön paluun onnistumisessa. Lisäksi painotetaan henkilöstöhallinnon roolia toimintatapojen suunnittelussa.

Oppaat on laadittu Kansaneläkelaitoksen, Kuntoutussäätiön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoiman Veto-ohjelman yhteistyönä. Opas pohjautuu kansainväliseen RETURN-hankkeeseen. RETURN oli EU:n viiden tutkimusohjelman rahoittama kansainvälinen tutkimushanke. Mukana oli tutkimuslaitoksia Irlannista, Italiasta, Saksasta, Hollannista, Itävallasta ja Suomesta. Hanke toteutettiin vuosina 2000-2002 ja sen koordinaattorina toimi Work Research Center Dublinista. Suomessa hanketta toteutti Kelan tutkimus- ja kehitysyksikkö.

Oppaat löytyvät myös verkosta osoitteesta www.stm.fi > julkaisut. Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu. Opas työntekijälle. ISBN 952-00-1849-2 (PDF). Pitkittyvä sairausloma ja työhön paluu. Opas työnantajalle. ISBN 952-00-1829-8 (PDF). Oppaita voi tilata Veto-ohjelmasta osoitteesta [email protected].

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Matti Lamberg, STM, puh. (09) 1607 4342.

Lisätietoa Veto-ohjelmasta internetistä osoitteesta www.vetoatyoelamaan.fi ja www.klinikka.fi

Sivun alkuun