Hyppää sisältöön
Media

Muuntohuumeiden kieltämistä halutaan nopeuttaa ja yhtenäistää EU:ssa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.11.2013 11.21
Tiedote -

Komissio esittää uutta järjestelmää uusien psykoaktiivisten aineiden eli muuntohuumeiden kieltämiseksi. Uudistus antaisi paremmat mahdollisuudet puuttua huumeiden laittomaan kauppaan joustavammin ja nopeammin. Uudistusta tarvitaan, koska EU:n nykyinen järjestelmä on ollut hidas ja jäykkä, minkä vuoksi Suomessa ja monissa muissa jäsenmaissa on jouduttu kehittämään omaa kansallista lainsäädäntöä aineiden kieltämiseksi.

Ehdotuksen mukaan uudessa järjestelmässä EU-prosessia nopeutettaisiin määräajoilla. Lisäksi aineet luokiteltaisiin riskien perusteella kolmeen luokkaan. Vakavimman riskiluokan aineet luokiteltaisiin huumausaineeksi ja kohtalaisen riskiluokan aineisiin kohdistettaisiin hallinnollisia seuraamuksia. Vähäisen riskin aineita ei otettaisi lainkaan EU:n kontrollin piiriin. Aineita, joihin liittyy välitön terveysriski, voisi rajoittaa väliaikaisesti jo ennen varsinaista riskinarviointia ja luokittelua. Uusi järjestelmä jättäisi jäsenvaltiolle yhä mahdollisuuden rajoittaa aineita kansallisesti.

Mikäli komission esitys menee läpi, yksittäisiä aineita koskevat päätökset tulisivat suoraan sovellettaviksi kaikissa jäsenmaissa. Asetusehdotukseen liittyy myös direktiiviehdotus, joka velvoittaisi jäsenvaltion määrittelemään aineen huumausaineeksi ja säätämään sen rangaistavaksi.

Komissio julkaisi esityksensä asetukseksi sekä siihen liittyväksi direktiiviksi uusista psykoaktiivista aineista syyskuussa. Valtioneuvosto päätti lähettää sekä asetus- että direktiiviesityksestä U-kirjelmät eduskunnalle 7. marraskuuta. Kirjelmillä valtioneuvosto informoi eduskuntaa komission lainsäädäntöaloitteista ja valtioneuvoston kannoista niihin. Lähtökohtaisesti Suomi kannattaa komission esityksiä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, STM, p. 02951 63977 (huumausainepolitiikkaa koskevat kysymykset)

lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, OM, p. 02951 50244 (direktiiviä koskevat kysymykset)Muualla palvelussamme

Huumausainepolitiikka

 

Sivun alkuun