Hyppää sisältöön
Media

Ministeri Mönkäre avasi Kohti turvallista Suomea -kampanjan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2004 11.30
Tiedote -

Valtakunnallisen Työtapaturmaohjelman merkittävä uusi päänavaus on turvallisuuskampanja, jonka tavoitteena on laaja asennemuutos. Kampanjalla herätellään tapaturmien torjuntaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua, lisätään tietoa sekä tiivistetään yhteistyötä eri turvallisuustoimijoiden kesken. Uutena näkökulmana on soveltaa suomalaisilla työpaikoilla tehtyä ansiokasta työturvallisuustyötä ihmisten vapaa-ajan turvallisuuden edistämiseen.

- Yleensä ihmiset pelkäävät suuronnettomuuksia tai muita vastaavia tapahtumia, joihin he itse eivät voi juurikaan vaikuttaa. Todellisuudessa päivittäin suurempina riskeinä ovat kuitenkin yleiset arjen tapahtumat ja tilanteet kotona, vapaa-ajalla ja työpaikalla, korosti sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre avatessaan keskiviikkona, presidentti Tarja Halosen suojeleman Kohti turvallista Suomea -kampanjan.

Useimmiten tapaturmien syynä on tiedon ja ohjeiden puute, puutteelliset välineet tai niiden väärä käyttö. Myös välinpitämättömyys ja tarpeeton riskinotto voivat olla merkittävä tekijä tapaturmien syntymisessä.

- Meillä suomalaisilla on taipumus ajatella, ettei juuri minulle voi mitään onnettomuutta sattua, sanoi Mönkäre.

Mönkäre korostikin, että Kohti turvallista Suomea -kampanjan tavoitteena on aikaansaada laaja asennemuutos edistämällä hyvää turvallisuuskulttuuria ja siihen liittyvien turvallisten toiminta- ja työtapojen edistämistä.

- Tämä on mahdollista aikaansaada vain kaikkien näillä aloilla toimivien tahojen yhteistyöllä ja määrätietoisella toiminnalla. Avainasemassa ovat päiväkodit, koulut, oppilaitokset ja työpaikat sekä yleinen asenteisiin vaikuttaminen julkisuuden kautta, kertoi Mönkäre.

Pitkällä aikavälillä työtapaturmien määrässä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Paljolti tähän on vaikuttanut uuden nolla tapaturmaa -ajattelun käyttöönotto työpaikoilla.

Liikennetapaturmien sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien määrä on pysynyt korkeana.

- Koska työtapaturmien määrän kehityksessä on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana saatu aikaan varsin merkittävää myönteistä kehitystä, työturvallisuustyössä kehitettyä osaamista ja menettelyjä voitaisiin hyödyntää myös koti- ja vapaa-ajan sekä liikennetapaturmien torjuntatyössä, ehdotti Mönkäre.

Kohti turvallista Suomea -kampanjan konkreettinen tavoite onkin saada nolla tapaturma-ajattelu ulottumaan jokaisen yksilön arvoihin ja asenteisiin työssä, liikenteessä, kotona ja vapaa-ajalla.

- Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa - jokainen tapaturma on liikaa. Hyvän turvallisuuden noudattaminen on viisautta, jonka tulee koskettaa meitä kaikkia ajasta ja paikasta riippumatta 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivää viikossa, muistutti Mönkäre.

Kohti turvallista Suomea -kampanja toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön, sisäasianministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön alaisen Liikenneturvan yhteistyönä. Lisäksi kampanjassa ovat mukana turvallisuutta edistävät järjestöt, alan tutkimuslaitokset sekä tiedotusvälineet.

TAPATURMA-FAKTAT

Suomessa sattuu vuodessa noin miljoona tapaturmaa.

Kuolemaan niistä johtaa n. 2 500.

Useimmat tapaturmat sattuvat vapaa-ajalla.

Työtapaturmaisia kuolemia sattuu vuosittain vajaat 100.

Niistä yli puolet sattuu työmatkoilla.

Lisätietoja: Työturvallisuus kohti maailman kärkeä -ohjelma Päivi Rauramo (09) 6162 6274 ja 040 547 0908

Sivun alkuun